Näytä

Valikossa hallitaan asiakirjan esitystapaa näytöllä.

Normaali

Displays how the document will look when you print it.

Web

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

HTML-lähdekoodi

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Työkalurivit

Valikkoriviltä avataan alavalikko, josta työkalupalkit saadaan esille tai piiloon. Työkalurivillä on kuvakepainikkeita ja valitsimia, joista LibreOffice-komennot ovat sujuvasti saatavilla.

Tilarivi

Esitetään tai piilotetaan tilarivi ikkunan alareunalla.

Viivain

Contains a submenu for showing or hiding the horizontal and vertical rulers.

Vierityspalkit

Piilottaa tai näyttää vaaka- ja pystysuuntaiset vierityspalkit, joilla asiakirjan näkyvää osaa voi muuttaa, mikäli se ei mahdu kokonaan näkyviin.

Tekstin rajat

Esitetään tai piilotetaan sivun tulostuskelpoisen alueen rajat. Rajaviivaa ei tulosteta.

Taulukon rajat

Shows or hides the borders of table cells that have no set borders. The boundaries are only visible on screen and are not printed.

Images and Charts

Show or hide graphical objects like images and charts within a document.

Comments

Show or hide a document's comments and replies to them.

Formatting Marks

Näytetään tekstin tulostumattomatkin merkit, kuten kappalemerkit, rivinvaihdot, sarkaimet ja välilyönnit.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Piilota tyhjä osa

Näyttää asiakirjan siten, että alussa ja lopussa olevaa tyhjää aluetta ei näytetä.

Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Kentän varjostus

Esitetään tai piilotetaan asiakirjan kenttien varjostus, mukaan lukien sitovat välilyönnit, tavutusvihjeet, hakemistot ja alaviitteet.

Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Piilotetut kappaleet

Esitetään tai kätketään piilotetut kappaleet. Asetus vaikuttaa vain piilotettujen kappaleiden näkymiseen näytöllä, eikä niiden tulostamiseen.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Rakenneselain

Esitetään tai piilotetaan rakenneselain, jolla siirrytään sujuvasti asiakirjan eri osioihin. Rakenneselain on käytettävissä myös sivupalkin kautta. Rakenneselainta voidaan käyttää osatekijöiden lisäämiseen käsiteltävään asiakirjaan tai avoimiin asiakirjoihin sekä perusasiakirjojen järjestelyyn. Kohteen muokkaamiseksi napsautetaan kakkospainikkeella kohdetta rakenneselaimessa ja valitaan sitten komento kohdevalikosta. Tarvittaessa rakenneselain voidaan kiinnittää työtilan reunaan.

Tietolähteet

Toiminnossa on luettelo LibreOfficeiin rekisteröidyistä tietokannoista. Niiden sisältö on käyttäjän käsiteltävissä.

Koko näyttö

Valikot ja työkalupalkit piilotetaan Writerissa tai Calcissa. Kokoruutunäytöstä poistutaan napsauttamalla Koko näyttö -painiketta.

Zoomaus

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).