Muokkaa

Valikon toiminnot painottuvat käsiteltävän asiakirjan sisällön lisäämiseen tai vähentämiseen.

Kumoa

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Toista

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Toista

Kerrataan viimeisin komento. Toiminto löytyy Writer- ja Calc-sovelluksista.

Leikkaa

Valittu kohde poistetaan asiakirjasta ja kopioidaan leikepöydälle.

Kopioi

Jäljennös valinnasta siirretään leikepöydälle.

Liitä

Leikepöydän sisältö lisätään kohdistimen kohdalle. Valitusta alueesta korvataan kaikki tekstit ja objektit.

Liitä määräten

Lisätään leikepöydän sisältö käsiteltävään asiakirjaan määriteltävässä muodossa.

Valitse kaikki

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Valintatila

Valitaan alavalikosta valintatila: vakio- tai lohkovalintatila.

Valitse teksti

Valintakohdistin voidaan ottaa käyttöön kirjoitussuojatuissa tekstiasiakirjoissa tai ohjeissa. Valitaan Muokkaa - Valitse teksti -komento tai avataan kirjoitussuojatun asiakirjan kohdevalikko ja valitaan Valitse teksti. Valintakohdistin ei vilku.

Direct Cursor Mode

Mahdollistaa vasemmalle, keskelle tai oikealle tasatun tekstirivin aloittamisen napsauttamalla sivua mistä tahansa kohdasta.

Tiedostot

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Etsi ja korvaa

Finds or replaces text or formats in the current document.

Siirry sivulle

Avaa Rakenneselain-ikkunan ja valitsee Sivunumero-kentän, johon voi syöttää sivun numeron.

Muutokset

Päästään tiedoston muutosten seurantaan käytettävien komentojen luetteloon.

Hyperlinkki

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Ala- tai loppuviite

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02150000.xhp#footnote_endnote_text not found).

Hakemistomerkintä

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02160000.xhp#index_entry_text not found).

Lähdeviite

Muokataan valittua lähdeviitemerkintää.

Kenttä

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan muokata kentän ominaisuuksia. Napsautetaan ensin kentän edessä ja valitaan sitten tämä komento. Valintaikkunassa voidaan käyttää nuolipainikkeita siirryttäessä saman tyypin kentissä edelliseen ja seuraavaan.

Linkit

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Kuvakartta

Toiminto sallii URL-osoitteiden liittämisen erityisiin avainalueisiin, 'kuumiin kohtiin', kuvassa tai joukossa kuvia. Kuvakartta on yhden tai useamman avainkohdan muodostama ryhmä.

Objekti

Muokataan tiedostossa olevaa valittua objektia, joka on lisätty Lisää - Objekti -komennolla.

Tietokanta

Vaihdetaan käsiteltävän asiakirjan tietolähteet. Jotta lisättyjen kenttien sisällöt näkyisivät virheettömästi, korvaavassa tietokannassa tulee olla samat kenttänimet.

Muokkaa tiedostoa

Muokkaa tiedostoa -kuvaketta käytetään muokkaustilan käyttöön ottamiseen ja käytöstä poistamiseen.