Suoran kohdistimen käyttäminen

Suora kohdistin tekee mahdolliseksi kirjoittaa minne tahansa sivulla.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. Napsauta Työkalut-palkissa Suora kohdistin -kuvaketta Suora kohdistin -kuvake, jossa I-palkki ja keltainen tausta.

  2. Napsauta tekstiasiakirjaan sen vapaassa tilassa. Hiiren osoittimen muutokset kuvastavat käyttöön tulevaa kirjoitettavan tekstin kohdistusta:

    Tasaus vasemmalle -kuvake, jossa kolmio kärki vasemmalle ja pystyviiva Tasaus vasemmalle

    Keskitetty-kuvake, jossa pystyviivan molemmin puolin kolmiot Keskitetty

    Tasaus oikealle -kuvake, jossa pystyviiva ja kolmio kärki oikealle Tasaus oikealle

  3. Kirjoita teksti. LibreOffice lisää tarvittavan määrän tyhjiä rivejä ja asetusten salliessa sarkaimia ja välilyöntejä.

Mallit ja tyylit

Asiakirjamallin luominen

Oletusmallien vaihtaminen