Mallit ja tyylit

Malli on asiakirja, jossa on erityisiä muotoilutyylejä, kuvia, taulukoita, objekteja ja muuta tietoa. Malleja käytetään perustana luotaessa muita asiakirjoja. Voidaan esimerkiksi määrittää kappale- ja merkkityylit asiakirjassa, tallentaa asiakirjan mallina ja sitten käyttää mallia uusien samantyylisten asiakirjojen luomiseen.

Ellei toisin määrätä, kaikki LibreOffice- tekstiasiakirjat pohjautuvat oletusmalliin.

LibreOfficessa on lukuisia esimääriteltyjä malleja, joita voidaan käyttää luotaessa erityyppisiä asiakirjoja, kuten liikekirjeitä.

Eri asiakirjasta tai mallista saatavien tyylien käyttäminen

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Tyylien käyttö täyttömuotoilutilassa

Uusien tyylien luominen valinnasta

Oletusmallien vaihtaminen