Taulukon rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen näppäimistöä käyttäen

Taulukon rivejä ja sarakkeita voi lisätä ja poistaa sekä jakaa ja yhdistää näppäimistöä käyttäen.

Rivien ja sarakkeiden muuttaminen näppäimistöä käyttäen

Tekstitaulukon sarakkeiden ja rivien koon muuttaminen

Solujen yhdistäminen ja jakaminen