Korvausmerkkien käyttö tekstihaussa

Korvausmerkkejä tai paikanvaraajia voidaan käyttää haettaessa jotain määrittelemätöntä tai jopa näkymätöntä merkkiä.

Korvausmerkkejä voidaan käyttää, kun haetaan ja korvataan tekstiä asiakirjassa. Esimerkiksi haulla "s.n" löytyy sekä "sun" että "sen".

  1. Valitse Muokkaa - Etsi ja korvaa.

  2. Napsauta Lisää valintoja -painiketta avartaaksesi valintaikkunaa.

  3. Merkitse Säännölliset lausekkeet -valintaruutu.

  4. In the Find box, type the search term and the wildcard(s) that you want to use in your search.

  5. Napsauta joko Etsi seuraava tai Etsi kaikki.

Säännöllisten lausekkeiden esimerkkejä

  1. Yksittäisen merkin korvausmerkki on piste (.).

  2. Edellisen merkin nollalle tai useammalle esiintymälle korvausmerkkinä on asteriski. Esimerkki: haulla "123*" löytyy "12", "123" ja "1233".

  3. Korvausmerkkiyhdistelmä minkä tahansa merkin nollalle tai useammalle esiintymälle on piste ja asteriski (.*).

  4. Korvausmerkki kappaleen lopulle on dollarin merkki ($). Korvausmerkkiyhdistelmä kappaleen alulle on sirkumfleksi ja piste (^.).

  5. Sarkainmerkin korvausmerkki on piste \t.

Huomautus-kuvake

Säännöllisiä lausekkeita voi käyttää vain samasta kappaleesta hakuun. Tämä tarkoittaa, ettei yhdessä kappaleessa voi käyttää yhtä hakutermiä ja toisessa kappaleessa toista.