Viivaimien käyttö

Viivaimien esittämiseksi ja piilottamiseksi valitaan Näytä - Viivaimet. Pystyviivaimen esittämiseksi valitaan - LibreOffice Writer - Näytä ja merkitään sitten Pystyviivain-valintaruutu Viivain-alueella.

Marginaalien säätö

Marginaalit ilmaistaan viivainten päätyjen säädettävillä täytteisillä alueilla.

Sisennyksen muuttaminen

Sisennykset säädetään vaakaviivaimen kolmella pienellä kolmiolla.

  1. Vasemman tai oikean kappaleen sisennyksen muuttamiseksi valitaan kappaleet, joiden sisennykset muutetaan, ja vedetään alempaa vasenta tai alempaa oikeaa kolmiota vaakaviivaimella uuteen asemaan.

  2. Kappaleen ensimmäisen rivin sisennyksen muuttamiseksi vedetään ylempää vasenta kolmiota vaakaviivaimella uuteen asemaan.

Käyttäjä voi myös kaksoisnapsauttaa vapaasti vaakaviivaimessa ja säätää sisennyksiä Kappale-valintaikkunassa.