Rivinvaihtojen poistaminen

Automaattista korjaustoimintoa käytetään virkkeen sisäisten rivinvaihtojen poistamiseen. Epätoivottavia rivinvaihtoja voi esiintyä, kun tekstiä kopioidaan toisesta lähteestä ja liitetään tekstiasiakirjaan.

Huomautus-kuvake

Tämä automaattisen korjauksen piirre toimii vain teksteissä, jotka on muotoiltu "Oletus"-kappaletyylillä.


  1. Valitse Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset.

  2. Asetukset-välilehdellä varmista, että Yhdistä yhden rivin pituiset kappaleet, jos pituus on suurempi kuin 50% on merkittynä. Pituuden vähimmäisprosenttiosuuden muuttamiseksi kaksoisnapsautetaan vaihtoehtoa luettelossa ja annetaan sitten uusi prosenttiluku.

  3. Hyväksy OK:lla.

  4. Valitse teksti, jossa on poistettavia rivinvaihtoja.

  5. Muotoilu-palkin Käytä tyyliä -ruudussa valitse "Oletus".

  6. Choose Tools - AutoCorrect - Apply.