Läpirekisterin tulostaminen

Rivirekisteri

Rivi- tai läpirekisteri on typografinen, painotöissä käytetty termi. Termillä viitataan tekstirivien samankohtaiseen painatukseen kummallekin puolelle kirjan lehteä. Sama koskee myös sanomalehden tai aikakausilehden sivuja. Rivirekisteriominaisuus tekee sivuista helppolukuisempia, koska näin estetään harmaana näkyvä vastakkaisen puolen tekstin läpikuultaminen tekstirivien välistä. Rivirekisteri viittaa myös monipalstaisessa tekstissä vierekkäisten palstojen leipätekstirivien samankohtaisuuteen.

Kun kappaleelle, kappaleen tyylille tai sivun tyylille määritellään rivirekisteri, kohteena olevien merkkien perusviivat kohdistetaan sivun tekstiruudukkoon, riippumatta fontin koosta tai kuvista. Tarvittaessa tekstiruudukon voi asettaa sivutyylin ominaisuudeksi.

Asiakirjan asettaminen läpirekisteritulostukselle

  1. Valitse koko asiakirja.

  2. Valitse Muotoilu - Sivu - Sivu.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

Kaikki asiakirjan kappaleet tulostetaan läpirekisteriä käyttäen, ellei toisin määritetä.

Kappaleiden vapauttaminen läpirekisteritulostuksesta

  1. Tee jokin seuraavista:

    Valikoi kaikki kappaleet, jotka vapautetaan ja valitse sitten Muotoilu - Kappale - Sisennykset ja välit.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.