Esitteen tulostaminen

Writerin asiakirja voidaan tulostaa esitteenä tai vihkosena. Tämä tarkoittaa, että Writer tulostaa kaksi sivua arkin kummallekin puolelle, niin että kun arkki taitetaan, asiakirjaa voidaan lukea kirjan tapaan.

Esitteenä tulostettavaa asiakirjaa luotaessa käytetään pystysuuntaisia sivuja. Writer soveltaa esitetaittoa asiakirjaa tulostettaessa

Esitteen tulostaminen

  1. Valitse Tiedosto - Tulosta.

  2. Tulosta-valintaikkunassa napsauta Ominaisuudet.

  3. Tulostimen ominaisuuksien valintaikkunassa arkki asetetaan vaakasuuntaan.

Vihje-kuvake

Jos tulostin tulostaa kaksipuoleisesti, ja koska esite tulostetaan aina vaakasuuntaiselle arkille, pitää käyttää "kaksipuolinen - lyhyt reuna" -asetusta tulostimen asetusten valintaikkunassa.


  1. Palaa Tulosta-valintaikkunaan ja napsauta Sivun asettelu-lehteä.

  2. Valitse Esite.

  3. Tulostimelle, joka automaattisesti tulostaa arkin molemmille puolille, määrää sisällytettäväksi "Kaikki sivut".

  1. Hyväksy OK:lla.

Jos asiakirja tulostetaan pystysuunnassa vaaka-arkille, kaksi esitteen vastakkaista sivua tulostetaan vierekkäin. Jos käytettävissä on kaksipuoleinen tulostin, koko esite voidaan luoda asiakirjasta tarvitsematta lajitella sivuja myöhemmin. Jos käytettävissä on yksipuoleinen tulostin, työ saadaan tehtyä tulostamalla ensin etusivut Oikeat sivut -valinta merkittynä, ja sitten syötetään koko paperipino uudestaan tulostimeen tulostaen kaikki takasivut Vasemmat sivut -valinta merkittynä.

Huomautus-kuvake

Jos LibreOffice tulostaa sivut väärässä järjestyksessä, avataan Valinnat-lehti, merkitään Tulosta sivut käänteisessä järjestyksessä-valintaruutu ja tulostetaan asiakirja uudestaan.