Sivunumerot

Writerissa sivunumero on kenttä, joka voidaan lisätä tekstiin.

Sivunumeroiden lisääminen

Valitaan Lisää - Kentät - Sivunumero sivunumeron lisäämiseksi kohdistimen kohdalle.

Vihje-kuvake

Jos näkyviin tulee teksti "Sivunumero" numeron asemesta, valitaan Näytä - Kentän nimet.


Näiden kenttien sijainti muuttuu kuitenkin tekstiä lisättäessä ja poistettaessa. Niinpä onkin parasta lisätä sivunumerokenttä ylä- tai alatunnisteeseen, jolla on aina sama ja kaikilla sivuilla toistuva sijainti.

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

Tietyllä sivunumerolla aloittaminen

Sivunumeroita voidaan tarvittaessa säätää monipuolisesti. Näin kirjoitetaan asiakirja, joka alkaa sivunumerolla 12:

 1. Napsauta asiakirjan ensimmäistä kappaletta.

 2. Valitse Muotoilu - Kappale - Tekstin rivitys.

 3. Vaihdot-alueella ota käyttöön Lisää. Ota käyttöön Sivutyylin kanssa siksi, että voit asettaa uuden sivunumeron. Hyväksy OK:lla.

Huomautus-kuvake

Uusi sivunumero on sivun ensimmäisen kappaleen ominaisuus.


Sivunumerotyylin muotoilu

Käytetään roomalaisia numeroita i, ii, iii, iv ja niin edelleen:

 1. Kaksoisnapsauta juuri sivunumerokentän edessä. Näkyville tulee Muokkaa kenttiä -valintaikkuna.

 2. Valitse numeron muotoilu ja hyväksy OK:lla.

Erilaisten sivunumerotyylien käyttäminen

Joskus tarvitaan joitakin sivuja roomalaisin sivunumeroin ja niitä seuraavilla sivuilla toisenlainen tyyli.

Tässä tilanteessa Writerissa tarvitaan erilaiset sivutyylit. Ensimmäisessä sivutyylissä on alatunniste, jossa sivunumerokenttä on muotoiltu roomalaisin numeroin. Sitä seuraavassa sivutyylissä on alatunniste, jossa sivunumerokenttä on muotoiltu toisin.

Nämä kaksi sivutyyliä pitää erotella sivunvaihdolla. Writerissa on käytettävissä automaattiset sivunvaihdot ja käyttäjän määrittämät pakotetut sivunvaihdot.

Riippuu asiakirjasta, kumpi on parempi tapa: pakotetut vaihdot sivutyylien välillä tai automaattinen vaihto. Jos tarvitaan etusivu, jossa on erilainen tyyli kuin muilla sivuilla, voidaan käyttää automaattista tapaa:

Erillinen ensimmäisen sivun sivutyyli

 1. Napsauta asiakirjan ensimmäistä sivua.

 2. Choose View - Styles.

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Kaksoisnapsauta "Ensimmäinen sivu" -tyyliä.

Tässä vaiheessa etusivulla on tyylinä "Ensimmäinen tyyli" ja seuraavalla sivulla on automaattisesti "Oletus"-tyyli.

You can now for example insert a footer for the "Default" page style only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Pakotetun sivutyylin muutoksen käyttäminen

 1. Napsauta ensimmäisen kappaleen alussa sillä sivulla, jossa erilaista sivutyyliä tullaan käyttämään.

 2. Valitse Lisää - Pakotettu vaihto. Näkyville tulee Lisää vaihto -valintaikkuna.

 3. Valitse sivutyyli Tyyli-luetteloruudusta. Myös uusi sivunumero on asetettavissa. Hyväksy OK:lla.

Valittua sivutyyliä käytetään käsiteltävästä kappaleesta seuraavaan tyyliä muuttavaan sivunvaihtoon. Tarvittaessa luodaan ensin uusi sivutyyli.

Sivunumerot alatunnisteisiin

Ylä- ja alatunnisteista

Parillisten ja parittomien sivujen sivutyylit

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Luvun nimi ja numero ylä- tai alatunnisteeseen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu