Numeroinnin muuttaminen numeroiduissa luetteloissa

Luetelman yhdestÀ kappaleesta voidaan poistaa numerointi tai muuttaa numeroa, jolla luetelma alkaa.

Vihje-kuvake

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Numeron poistaminen kappaleelta luetelmassa

  1. Napsauta sen kappaleen ensimmÀisen merkin edessÀ, josta numerointi poistetaan.

  2. Tee jokin seuraavista:

Luetelman aloitusnumeron muuttaminen

  1. Napsauta vapaavalintaisesti numeroidussa luettelossa.

  2. Valitse Muotoilu - Luettelomerkit ja numeroinnit. Avaa Asetukset-vÀlilehti.

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. HyvÀksy OK:lla.

Numerointi ja numerointityylit

Luettelomerkkien lisÀÀminen

Numeroinnin lisÀÀminen

Luetelmien vÀlttÀminen yksittÀisissÀ kappaleissa

Kuvatekstien kÀyttö

Numeroalueiden mÀÀrittÀminen

Wiki page about numbering paragraphs by styles