Sisällysluettelon luominen

Paras tapa sisällysluettelon valmisteluun on käyttää esimääriteltyjä otsikkojen kappaletyylejä, kuten "Otsikko 1", niihin otsikoihin, jotka sisällytetään sisällysluetteloon. Kun näitä tyylejä on käytetty, sisällysluettelo voidaan luoda vaivatta.

Sisällysluettelon luominen

  1. Napsauta asiakirjassa lisättävän sisällysluettelon kohdalla.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. Tyyppi-ruudussa valitse "Sisällysluettelo".

  4. Valitse vapaasti tarvittavat asetukset.

  5. Hyväksy OK:lla.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Sisällysluettelon päivittäminen

Tee jokin seuraavista:

Hakemisto- tai sisällysluettelomerkinnän määrittäminen

Hakemistojen ja sisällysluetteloiden päivittäminen, muokkaaminen ja poistaminen

Hakemiston tai sisällysluettelon muotoilu

Hakemisto- ja luettelomerkintöjen muokkaaminen ja poistaminen

Aakkosellisten hakemistojen luominen

Käyttäjän määrittämät hakemistot

Lähdeluettelon luominen

Useita asiakirjoja kattavat hakemistot