Kappaleiden sisentäminen

Huomautus-kuvake

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Käsiteltävän kappaleen tai kaikkien valittujen kappaleiden tai kappaletyylin sisennykset ovat muutettavissa.

Vihje-kuvake

Voidaan myös sisentää viivaimella. Viivaimen esille saamiseksi valitaan Näytä - Viivain.


Sisennykset lasketaan suhteessa vasempaan tai oikeaan marginaaliin. Jos kappaleen halutaan ulottuvan sivun marginaaliin, annetaan negatiivinen luku.

Sisennyksissä on eroa kirjoitussuunnasta riippuen. Esimerkiksi tarkastellaan Vasemmalta-sisennyksen arvoa. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa vasempaan marginaaliin. Oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa oikeaan marginaaliin.

Riippuvaan sisennykseen annetaan positiivinen Vasemmalta-arvo ja negatiivinen Ensimmäinen rivi -arvo.

Muotoilu - Kappale - Sisennys ja välit

Viivaimien käyttö

Mallit ja tyylit