Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

Automaattisen jäsennysnumeroinnin lisääminen otsikkotyyliin

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Valitse Kappaleen tyyli -ruudusta lukujen numeroinnissa käytettävä otsikkotyyli.

  3. Valitse Luku-ruudussa käytettävä numerointityyli ja hyväksy OK:lla.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Napsauta otsikkokappaleen alussa, numeron jälkeen.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

Mukautettujen kappaletyylien käyttö otsikkoina

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Valitse mukautettu tyyli Kappaletyyli-ruudussa.

  3. Napauta Taso-luettelossa otsikkotasoa, joka määritetään mukautetulle kappaletyylille.

  4. Hyväksy OK:lla.

Luetelmien jäsennystasojen muuttaminen

Asiakirjan järjestely rakenneselaimella