Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Käyttäjä voi laatia sivun taiton ja sitten luoda siihen perustuvan sivutyylin.

Voidaan luoda esimerkiksi sivutyyli, joka esittää tietyn ylätunnisteen ja toinen sivutyyli, jossa on erilainen ylätunniste.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Napsauta Uusi tyyli valinnasta -kuvaketta ja valitse alavalikosta Uusi tyyli valinnasta -rivi.

  3. Kirjoita sivun nimi Tyylin nimi -ruutuun ja hyväksy OK:lla.

  4. Kaksoisnapsauta uutta nimeä luettelossa tyylin käyttämiseksi käsiteltävälle sivulle.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Kirjoita mieleisesi teksti ylätunnisteeseen. Sijoita sitten kohdistin päätekstialueelle ylätunnisteen ulkopuolelle.

  7. Valitse Lisää - Pakotettu vaihto.

  8. Valitse Tyyppi-alueelta Sivunvaihto ja valitse sitten 'Oletus' Tyyli-ruudusta.

  9. Toista vaiheet 2...6 seuraavan mukautetun sivutyylin luomiseksi erilaisin ylätunnistein.

Ylä- ja alatunnisteista

Erilaisten ylä- tai alatunnisteiden määrittäminen

Luvun nimi ja numero ylä- tai alatunnisteeseen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu

Mallit ja tyylit