Tekstiasiakirjan laskentaominaisuudet

Laskentaa voi lisÀtÀ suoraan tekstiasiakirjaan tai tekstitaulukkoon.

  1. Napsauta asiakirjan kohtaa, johon olet lisÀÀmÀssÀ laskentaa ja paina sitten F2-nÀppÀintÀ. Jos kohdistus on taulukon solussa, kirjoita yhtÀsuuruusmerkki =.

  2. Kirjoita lisÀttÀvÀ laskulauseke, esimerkiksi =10000/12, ja paina sitten EnteriÀ.

Voidaan myös napsauttaa >Kaava-kuvaketta kaavarivillÀ ja valita sitten funktio lausekkeeseen.

Huomautus-kuvake

Writerin tekstitaulukon soluihin viitattaessa suljetaan solun osoite kulmasulkeisiin. Esimerkiksi soluun A1 viitataan toisesta solusta kirjoittamalla =<A1> soluun.


Kaavarivi

Monimutkaisten lausekkeiden laskenta tekstiasiakirjoissa

Lausekkeen laskeminen ja tuloksen liittÀminen tekstiasiakirjassa

Yhteissumman laskeminen taulukon soluista

Monitaulukkolaskenta