Asiakirjan järjestely rakenneselaimella

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

Vihje-kuvake

Tekstikohdistimen siirtämiseksi sujuvasti asiakirjassa esiintyvään otsikkoon kaksoisnapsautetaan otsikkoa rakenneselaimen luettelossa.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Otsikoiden siirtely ylös tai alas asiakirjassa

Varoitus-kuvake

Kakkien otsikkotasojen pitää näkyä rakenneselaimessa. Oletuksena kaikki tasot näkyvätkin. Alempana esitetään vaiheittain, miten otsikkotasojen näkyvyyttä muutetaan.


  1. Napsauta Oletus-palkissa Rakenneselain-kuvaketta Rakenneselain-kuvake, jossa kompassi avataksesi rakenneselaimen.

  2. On the Navigator, click the Content View icon Icon.

  3. Tee jokin seuraavista:

  1. Vedä otsikko uuteen kohtaan rakenneselaimen luettelossa.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon or Demote Chapter icon Icon.

Huomautus-kuvake

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


Otsikon tason korottaminen tai alentaminen

  1. Valitse otsikko rakenneselaimen luettelosta.

  2. Click the Promote Level Icon or Demote Level icon Icon.

Näytettävien otsikkotasojen lukumäärän muuttaminen

Click the Heading Levels Shown icon Icon, and then select a number from the list.