LibreOffice Writerin pikanäppäimet

Pikanäppäimiä käytetään yleisimpien tehtävien nopeaan suorittamiseen LibreOffice-ohjelmassa. Nyt esillä olevassa osiossa luetellaan LibreOffice Writerin pikanäppäimet.

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Käytettävissä on myös yleiset LibreOffice-pikanäppäimet.

LibreOffice Writerin funktionäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

F2

Kaavarivi

+F2

Lisää kenttä

F3

Automaattinen teksti hyväksytään.

+F3

Muokataan automaattista tekstiä.

Vaihto+F4

Valitaan seuraavaan kehys.

Ctrl+Shift+F4

Avataan tietolähteen näkymä.

F5

Rakenneselain käyttöön/pois käytöstä

+Vaihto+F5

Käynnistetään rakenneselain ja siirrytään sen sivunumerokenttään.

F7

Oikoluku

+F7

Synonyymisanasto

F8

Laajennettava valinta -tila (LAA)

+F8

Kenttien varjostustilaa vaihdellaan.

Vaihto+F8

Monivalintatila (LIS)

Vaihto+Ctrl+F8

Pystylohkon valintatila (LOH)

F9

Päivitä kentät

+F9

Näytetään kentät.

Vaihto+F9

Laske taulukko

+Vaihto+F9

Päivitetään syöttökenttiä ja -listoja.

+F10

Tulostumattomat merkit käytössä tai poissa käytöstä

Styles window on/off

Vaihto+F11

Luo tyyli

+F11

Asetetaan kohdistus Käytä tyyliä -ruutuun

+Vaihto+F11

Päivitä tyyli

F12

Numerointi käytössä / poissa käytöstä

+F12

Lisätään tai muokataan taulukkoa.

Vaihto+F12

Luettelomerkit käytössä / poissa käytöstä

+Vaihto+F12

Numeroinnit ja luettelomerkit pois käytöstä


LibreOffice Writerin pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+A

Valitse kaikki

+J

Tasaa

+D

Kaksinkertainen alleviivaus

+E

Keskitetty

+H

Etsi ja korvaa

+Vaihto+P

Yläindeksi

+L

Tasaus vasemmalle

+R

Tasaus oikealle

+Vaihto+B

Alaindeksi

Viimeisin kumous perutaan.

+0 (nolla)

Apply Text Body paragraph style

+1

Käytetään Otsikko 1 -kappaletyyliä.

+2

Käytetään Otsikko 2 -kappaletyyliä.

+3

Käytetään Otsikko 3 -kappaletyyliä.

+4

Käytetään Otsikko 4 -kappaletyyliä.

+5

Käytetään Otsikko 5 -kappaletyyliä.

+ Plus (+)

Lasketaan valittuna oleva laskulauseke ja kopioidaan tulos leikepöydälle.

+Tavuviiva(-)

Tavutusvihjeet; käyttäjän määräämä tavutus.

+Vaihto+Miinus(-)

Sitova yhdysmerkki (ei tavutusta)

+Kerto(*) (vain numeronäppäimistöltä)

Suoritetaan makrokenttä.

+Vaihto+Väli

Lisätään sitova välilyönti, jota ei tavuteta eikä laajenneta tekstiä tasattaessa.

Vaihto+Enter

Rivinvaihto kappaletta vaihtamatta

+Enter

Lisätään pakotettu sivunvaihto.

+Vaihto+Enter

Monipalstaisen tekstin palstan vaihto

+Enter

Lisätään uusi kappale numeroimatta luettelossa. Ei toimi, kun kohdistin on luettelon lopussa.

+Enter

Lisätään uusi kappale välittömästi osan jälkeen tai taulukon edelle.

Vasen nuolinäppäin

Siirretään tekstikohdistinta vasemmalle.

Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitaan vasemmalle.

+Vasen nuolinäppäin

Siirrytään sanan alkuun.

+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitaan vasemmalle sana kerrallaan.

Oikea nuolinäppäin

Siirretään tekstikohdistinta oikealle.

Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitaan oikealle.

+Oikea nuolinäppäin

Siirrytään seuraavan sanan alkuun.

+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitaan oikealle sana kerrallaan.

Ylänuoli

Kohdistinta siirretään ylemmälle riville.

Vaihto+Alanuolinäppäin

Valitaan rivejä yläsuuntaan.

Ctrl+Alanuolinäppäin

Kohdistinta siirretään edellisen kappaleen alkuun

+Vaihto+Ylänuolinäppäin

Valitaan kappaleen alkuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan edellisen kappaleen alkuun

Alanuoli

Kohdistinta siirretään alemmalle riville

Vaihto+Alanuolinäppäin

Valitaan rivejä alasuuntaan.

+Alanuolinäppäin

Kohdistinta siirretään edellisen kappaleen alkuun

+Vaihto+Alanuolinäppäin

Valitaan kappaleen loppuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan seuraavan kappaleen loppuun

Siirrytään rivin alkuun.

Valitaan rivin alkuun asti.

Siirrytään rivin loppuun.

+Vaihto

Valitaan rivin loppuun asti.

Siirrytään asiakirjan alkuun.

+Vaihto

Valitaan tekstiä asiakirjan alkuun asti.

Siirrytään asiakirjan loppuun.

+Vaihto

Valitaan tekstiä asiakirjan loppuun asti.

+PageUp

Kohdistinta vuorotellaan tekstissä ja ylätunnisteessa.

+PageDown

Kohdistinta vuorotellaan tekstissä ja alatunnisteessa.

Insert

Lisäystila käytössä / poissa käytöstä

Page Up

Siirrytään ikkunan verran ylöspäin.

Vaihto+PageUp

Valitaan ikkunan korkeus ylöspäin.

Page Down

Siirrytään ikkunan verran alaspäin.

Vaihto+PageDown

Valitaan ikkunan korkeus alaspäin.

Poistetaan tekstiä sanan loppuun asti.

+Askelpalautin

Poistetaan tekstiä sanan alkuun asti.

Luettelossa: poistetaan tyhjä kappale kohdistetun kappaleen edeltä.

+Vaihto

Poistetaan tekstiä virkkeen loppuun asti.

+Vaihto+Askelpalautin

Poistetaan tekstiä virkkeen alkuun asti.

+Sarkain

Sanan täydennyksen seuraava ehdotus

+Vaihto+Sarkain

Näytetään sanan täydennyksen edellinen ehdotus.

+Vaihto+V

Liitetään leikepöydän sisältö muotoilemattomana tekstinä.

+ kaksoisnapsautus tai + Vaihto + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Kappaleiden ja otsikkotasojen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+Ylänuolinäppäin

Siirretään aktiivista kappaletta tai valittuja kappaleita yhden kappaleen verran ylöspäin.

+Alanuolinäppäin

Siirretään aktiivista kappaletta tai valittuja kappaleita yhden kappaleen verran alaspäin.

Sarkain

Tyylin "Otsikko X" (X = 1...9) otsikkoa siirretään yksi taso alaspäin jäsennyksessä.

Vaihto+Sarkain

Tyylin "Otsikko X" (X = 1...9) otsikkoa siirretään yksi taso ylöspäin jäsennyksessä.

+Sarkain

Otsikon alussa: lisätään sarkain. Käytettävästä ikkunointiohjelmasta riippuen, +Sarkain saattaa olla sen sijalla.

Vaihdettaessa otsikointitasoa näppäimin, kohdistin asetetaan ensiksi otsikon alkuun.


LibreOffice Writerin taulukoiden pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+A

Tyhjä aktiivinen solu: valitaan koko taulukko. Muutoin: valitaan aktiivisen solun sisältö. Uudelleen painettaessa valitaan koko taulukko.

+Home

Tyhjä aktiivinen solu: siirrytään taulukon alkuun. Muutoin: ensi painalluksella siirrytään aktiivisen solun alkuun, toisella siirrytään työstettävän taulukon alkuun ja kolmannella painalluksella siirrytään asiakirjan alkuun.

+End

Tyhjä aktiivinen solu: siirrytään taulukon loppuun. Muutoin: ensi painalluksella siirrytään aktiivisen solun loppuun, toisella siirrytään nykyisen taulukon loppuun ja kolmannella painalluksella siirrytään asiakirjan loppuun.

+Sarkain

Lisätään sarkain (vain taulukoissa). Käytettävästä ikkunointiohjelmasta riippuen, +Sarkain saattaa olla sen sijalla.

+nuolinäppäin

Muutetaan sarakkeen (ja rivin) mittoja solun vasen yläkulma kiintopisteenä.

+Vaihto+nuolinäppäin

Muutetaan sarakkeen (ja rivin) mittoja solun oikea alakulma kiintopisteenä.

+nuolinäppäin

Kuten +nuolinäppäin, mutta muutos kohdistuu vain aktiiviseen soluun.

+Vaihto+nuolinäppäin

Kuten +nuolinäppäin, mutta muutos kohdistuu vain aktiiviseen soluun.

+Vaihto+T

Poistetaan valituista taulukoista solujen suojaus. Jos yhtään taulukkoa ei ole valittuna, suojaus poistuu asiakirjan kaikista taulukoista.

Vaihto++Del

Kun yhtään kokonaista solua ei ole valittu: teksti kohdistimesta virkkeen loppuun poistetaan ja jos kohdistin on solun lopussa, seuraavan solun sisältö poistetaan.

Jos yhtään kokonaista solua ei ole valittuna ja kohdistin on taulukon lopussa, taulukkoa seuraava kappale poistetaan, ellei se ole asiakirjan viimeinen kappale.

Kun yksi tai useampia soluja on valittu: koko rivi, jossa valinta on, poistetaan taulukosta ja jos kaikilla taulukon riveillä on vähintään yksi valittu solu, koko taulukko poistetaan.


Kehysten, kuvien ja objektien siirtämisen ja koonmuutoksen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

Esc

Kohdistin on tekstikehyksen sisällä eikä tekstiä ole valittuna: tekstikehys tulee valituksi Esc-näppäimellä.

Tekstikehys on valittu: Esc-näppäin poistaa kohdistimen tekstikehyksestä.

F2, Enter tai mikä tahansa näytölle merkkejä kirjoittava näppäin

Jos tekstikehys on valittu: kohdistin asettuu tekstikehyksen kirjoituksen loppuun. Jos painetaan kirjoittavia näppäimiä kun asiakirja on muokkaustilassa, näppäintä vastaava merkki lisätään tekstin loppuun.

+nuolinäppäin

Siirretään objektia nuolen suuntaan.

+nuolinäppäin

Koonmuutos oikeasta alakulmasta.

+nuolinäppäin

Koonmuutos vasemmasta yläkulmasta.

+Sarkain

Valitaan objektin ankkuri (pisteiden muokkaustilassa).