Kuvat käytössä / poissa käytöstä

Jos Kuvat käytössä / poissa käytöstä -kuvake on aktivoitu Työkalut-palkissa, mitään kuvia ei esitetä - ainoastaan tyhjät kehykset paikkamerkkinä.

Suoran kohdistimen kuvake, jossa tekstikursori

Images and Charts