Kaava

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Lauseke tulee nÀkyviin syöttöriville. Solualueen mÀÀrittÀmiseksi taulukosta valitaan tarvittavat solut hiirellÀ. Myös vastaavat soluviitteet nÀkyvÀt syöttörivillÀ. SyötÀ mahdolliset lisÀmuuttujat ja napsauta KÀytÀ-painiketta syötteen hyvÀksymiseksi. Lauseke voidaan kirjoittaa myös suoraan, jos sen syntaksi tunnetaan. TÀmÀ on tarpeen esimerkiksi LisÀÀ kenttiÀ ja Muokkaa kenttiÀ -valintaikkunoissa.

Icon

Kaava

Yhteenveto kaavavaihtoehdoista

Peruslaskutoiminnot

Yhteenlasku

+

Lasketaan yhteissumma.

Esimerkki: <A1> + 8

VĂ€hennyslasku

-

Lasketaan erotus

Esimerkki: 10 - <B5>

Kertolasku

MUL tai *

Lasketaan tulo.

Esimerkki: 7 MUL 9

Jakolasku

DIV tai /

Lasketaan osamÀÀrÀ.

Esimerkki: 100 DIV 15


Alavalikon perusfunktiot

Summa

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Esimerkki: SUM <A2:C2> nÀkyy solujen A2 ... C2 arvojen summana

PyöristÀ

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Esimerkki: 15,678 ROUND 2 nÀkyy tuloksena 15,68

Prosenttia

PHD

Calculates a percentage

Esimerkki: 10 + 15 PHD nÀkyy tuloksena 10,15

Neliöjuuri

SQRT

Calculates the square root.

Esimerkki: SQRT 25 nÀkyy tuloksena 5,00

Potenssi

POW

Calculates the power of a number.

Esimerkki: 2 POW 8 nÀkyy tuloksena 256,00


Operaattorit

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Luetteloerotin

|

Separates the elements in a list.

Esimerkki luettelon kÀytöstÀ:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

yhtÀsuuri

EQ tai ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Esimerkki: <A1> EQ 2 nÀkyy tuloksena 1, jos A1 on 2.

Erisuuri

NEQ tai !=

Tests for inequality between selected values.

Esimerkki: <A1> NEQ 2 nÀkyy tuloksena 0 (epÀtosi), jos A1 on 2.

pienempi tai yhtÀsuuri kuin

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Esimerkki: <A1> LEQ 2 nÀkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on pienempi kuin tai yhtÀsuuri kuin 2.

Suurempi tai yhtÀsuuri kuin

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

Esimerkki: <A1> GEQ 2 nÀkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on suurempi tai yhtÀsuuri kuin 2.

Pienempi

L

Tests for values less than a specified value

Esimerkki: <A1> L 2 nÀkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on pienempi kuin 2.

Suurempi

G

Tests for values greater than a specified value

Esimerkki: <A1> G 2 nÀkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on suurempi kuin 2.

Boolen ehto TAI

TAI

Tests for values matching the Boolean OR

Esimerkki: 0 OR 0 nÀkyy tuloksena 0 (epÀtosi), muutoin tuloksena on 1 (tosi)

Boolen ehto XTAI

Boolen ehto XTAI

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Esimerkki: 1 XOR 0 nÀkyy tuloksena 1 (tosi)

Boolen ehto JA

JA

Tests for values matching the Boolean AND

Esimerkki: 1 AND 2 nÀkyy tuloksena 1 (tosi)

Boolen ehto EI

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

Esimerkki: NOT 1 (tosi) nÀkyy tuloksena 0 (epÀtosi)


Tilastofunktiot

You can choose from the following statistical functions:

Keskiarvo

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Esimerkki: MEAN 10|30|20 nÀkyy tuloksena 20

Minimi

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Esimerkki: MIN 10|30|20 nÀkyy tuloksena 10

Maksimi

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Esimerkki: MAX 10|30|20 nÀkyy tuloksena 30,00


Trigonometriset funktiot

You can choose from the following trigonometric functions:

Sini

SIN

Calculates the sine in radians

Esimerkki: SIN (PI/2)

Kosini

COS

Calculates the cosine in radians.

Esimerkki: COS 1

Tangentti

TAN

Calculates the tangent in radians.

Esimerkki: TAN <A1>

Arkussini

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Esimerkki: ASIN 1

Arkuskosini

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Esimerkki: ACOS 1

Arkustangentti

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Esimerkki: ATAN 1


Asiakirjan ominaisuustietojen muuttujat

Seuraavat asiakirjan ominaisuudet on löydettÀvissÀ myös sivulta Tiedosto - Ominaisuudet - Tilastotiedot.

CHAR

Asiakirjan merkkien lukumÀÀrÀ

WORD

Asiakirjan sanojen lukumÀÀrÀ

PARA

Asiakirjan kappaleiden lukumÀÀrÀ

GRAPH

Asiakirjan kuvien lukumÀÀrÀ

TABLES

Asiakirjan taulukoiden lukumÀÀrÀ

OLE

OLE-objektien lukumÀÀrÀ asiakirjassa

PAGE

Sivujen kokonaismÀÀrÀ asiakirjassa


Muita mÀÀritettyjÀ arvoja

Pii

Pii

3,1415...

Neperin luku

E

2,71828...

Tosi

TRUE

erisuuri kuin 0

EpÀtosi

FALSE

0