Linkitä

Linkitetään valittu kehys seuraavaan kehykseen. Teksti jatkuu yhdestä kehyksestä toiseen automaattisesti.

Linkitä kehykset -kuvake, jossa ketjua

Linkitä kehykset

Tekstikehysten lisääminen, muokkaaminen ja linkittäminen