Objekti

ValikkoriviltÀ avautuu alavalikko, jossa valitun objektin ominaisuuksia muokataan.

Sijainti ja koko

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretÀÀn, kierretÀÀn tai kallistetaan.

Viiva

TehdÀÀn valitun viivan muotoiluasetukset.

Alue

Asetetaan valitun piirrosobjektin tÀyttöominaisuudet.

TekstimÀÀritteet

Asetellaan valitun piirros- tai tekstiobjektin kirjoituksen taitto- ja ankkurointiominaisuudet.

Fonttipaja

Muokataan valitun objektin fonttipaja-tehosteita, jotka on luotu vanhemmassa Fonttipaja-valintaikkunassa.