Kentät

Päivitetään käsiteltävän asiakirjan kaikkien kenttien sisältö.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Työkalut - Päivitä - Kentät

Paina F9