Alaviitteet

Määritetään ala- ja loppuviitteen muotoilu.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Työkalut - Ala- ja loppuviitteet - Alaviitteet-välilehti


Huomautus-kuvake

Ala- ja loppuviitteiden lisäasetusten tekemiseksi valitaan Muotoilu - Sivu ja napsautetaan sitten Alaviite-välilehteä.


Automaattinen numerointi

Numerointi

Valitaan alaviitteissä tai loppuviitteissä käytettävä numerointityyli.

Valinta

Kuvaus

A, B, C

Isot kirjaimet

a, b, c

Pienet kirjaimet

I, II, III

Roomalaiset numerot (isot kirjaimet)

i, ii, iii

Roomalaiset numerot (pienet kirjaimet)

1, 2, 3

Arabialaiset numerot

A, .., AA, .., AAA, ...

Numeroidaan suuraakkosin. Ensimmäisten 26 merkinnän jälkeen numerointi jatkuu merkinnällä "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numeroidaan pienaakkosin. Ensimmäisten 26 merkinnän jälkeen numerointi jatkuu merkinnällä "aa".


Lasketaan

Valitaan alaviitteen numerointivaihtoehto.

Asetus

Selite

Sivulla

Alaviitteiden numerointi aloitetaan uudestaan kunkin sivun yläreunasta. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos Sivun loppu -valintanappi on merkitty Sijainti-alueella.

Kappaleessa

Aloitetaan alaviitteiden numerointi kunkin luvun alusta uudestaan.

Asiakirjassa

Numeroidaan asiakirjan kaikki alaviitteet juoksevasti.


Aloitus

Annetaan asiakirjan ensimmäisen alaviitteen numero. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos Lasketaan-ruudussa on valittu "Asiakirjassa".

Ennen

Annetaan teksti, joka näkyy alaviitteen numeron edellä viitetekstissä. Esimerkiksi kirjoitetaan "Alaviite ", jolloin näkyy "Alaviite 1".

Jälkeen

Annetaan teksti, joka näkyy alaviitteen numeron jälkeen viitetekstissä. Esimerkiksi kirjoitetaan ")", jolloin näkyy "1)".

Vihje-kuvake

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Sijainti

Sivun loppu

Alaviitteet esitetään sivun alaosassa.

Asiakirjan loppu

Alaviitteet esitetään asiakirjan lopussa erillisenä loppuviitesarjanaan.

Tyylit

Alaviitteiden yhtenäinen ulkoasu saadaan määräämällä alaviitteille kappaletyyli.

Kappale

Valitaan alaviitteen tekstin kappaletyyli.

Sivu

Valitaan alaviitteille käytettävä sivutyyli.

Huomautus-kuvake

Tämä vaihtoehto on saatavilla, jos Asiakirjan loppu -valintanappi on merkitty Sijainti-alueella.


Merkkityylit

Alaviitteen ankkurille ja tekstille voidaan määrittää tyylit. Käytettävissä on esimääriteltyjä alaviitetyylejä sekä muita tyylejä.

Tekstialue

Valitaan merkkityyli, jota käytetään alaviitteen ankkurissa asiakirjan tekstialueella.

Alaviitealue

Valitaan merkkityyli, jota käytetään alaviitteen numerolle alaviitealueella.

Jatkoilmoitus

Alaselitteen loppu

Annetaan teksti, joka näkyy, kun alaviitteet jatkuvat seuraavalle sivulle, esimerkiksi "Jatkuu sivulla ". LibreOffice Writer lisää automaattisesti seuraavan sivun numeron.

Seuraavan sivun aloitus

Annetaan teksti, joka näkyy sivulla, jonne alaviitteet jatkuvat, esimerkiksi "Jatkoa sivulta ". LibreOffice Writer lisää automaattisesti edellisen sivun numeron.