Numerointi

Määritetään käsiteltävän asiakirjan lukunumeroinnin numeroiden muotoilu ja hierarkia.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Taso

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for the paragraph style, to all of the levels, click "1-10".

Numerointi

Määritetään valitun jäsennystason muotoilu.

Kappaleen tyyli

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Luku

Valikoidaan valitulle jäsennystasolle käytettävä numerointityyli.

Valinta

Kuvaus

A, B, C, ...

Kirjaimet suuraakkosina

a, b, c, ...

Kirjaimet pienaakkosina

I, II, III, ...

Suuret roomalaiset numerot I, II, III...

i, ii, iii, ...

Pienet roomalaiset numerot

1, 2, 3, ...

Arabialaiset numerot

A, .., AA, .., AAA, ...

Aakkosellinen numerointi toistuvilla suuraakkosilla, missä kirjainten määrä ilmaiseen jäsennystason. Esimerkiksi toinen numero kolmannella tasolla on "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Aakkosellinen numerointi toistuvilla pienaakkosilla, missä kirjainten määrä ilmaiseen jäsennystason. Esimerkiksi kolmas numero toisella tasolla on "cc".

ei mikään

Ei numerointisymbolia. Vain merkki tai symboli, joka on määritetty Erotin kentissä, tulee numeroidun rivin alkuun.


Merkkityyli

Valitaan numerointimerkin muoto.

Näytä alatasot

Valitaan lukunumerointiin sisällytettävien jäsennystasojen lukumäärä. Valitsemalla esimerkiksi "3" esitetään kolmitasoinen lukunumerointi: 1.1.1

Erotin ennen

Annetaan teksti, joka näkyy luvun numeron edessä. Esimerkiksi kirjoittamalla "Luku " näkyville saadaan "Luku 1".

Erotin jälkeen

Annetaan teksti, joka näkyy luvun numeron jälkeen. Esimerkiksi kirjoittamalla piste (.) esille tulee "1."

Aloitus

Annetaan numero, josta lukujen numerointi alkaa.