Taulukoiden automaattinen muotoilu

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Taulukko - Automaattinen muotoilu (kohdistin taulukossa)


Automaattisen muotoilun käyttäminen taulukkoon

  1. Napsauta taulukon solua tai valitse solut, jotka muotoillaan.

  2. Valitse Taulukko - Automaattinen muotoilu ja napsauta sitten muotoilua, jota haluat soveltaa.

  3. Hyväksy OK:lla.

Muotoilu

Luettelossa on taulukoille saatavilla olevat muotoilutyylit. Napsautetaan sovellettavaa muotoilua ja hyväksytään OK:lla.

Lisää

Lisätään uusi taulukkotyyli luetteloon.

  1. Muotoile taulukko asiakirjassa.

  2. Valitse ensin taulukko ja sitten Taulukko - Automaattinen muotoilu.

  3. Napsauta Lisää.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Poista

Deletes the selected table style. You cannot delete the "Default Style" table style.

Muotoilu

Valitaan taulukkotyyliin mukaan otettavat muotoilumääreet.

Lukumuoto

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään numeeristen lukujen muotoilut.

Fontti

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään fonttien muotoilut.

Tasaus

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään kohdistusasetukset.

Reunat

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään reunatyylit.

Kuvio

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään taustatyylit.

Nimeä uudelleen

Changes the name of the selected table style. You cannot rename the "Default Style" table style.