Numerointityyli

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

Toiminnon aloitustavat:

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for List Styles)


Kun numerointityyli on luotu, numeroinnille annetaan nimi. Tästä syystä näitä malleja kutsutaan myös "nimetyiksi" numeroinneiksi. Nimeämättömät numeroinnit, joita käytetään suorassa muotoilussa, voidaan luoda Luettelomerkit ja numeroinnit -valintaikkunassa tai -palkissa.

Järjestelytyökalu

Tehdään valitun tyylin asetukset.

Luettelomerkit

Katsellaan erilaisia, käytettävissä olevia luetelma- eli luettelomerkkityylejä.

Huomautus-kuvake

Kappaleiden luettelomerkit ja numeroinnit ovat tuettuja vain Writerissa, Impressissä and Draw'ssa.


Numerointityyppi

Katsellaan erilaisia, käytettävissä olevia numerointityylejä.

Jäsennys

Katsellaan erilaisia tyylejä, joita voidaan käyttää hierarkkisiin luetteloihin. LibreOffice tukee yhdeksää jäsennystasoa luettelohierarkiassa.

Kuvat

Katsellaan erilaisia kuvia, jotka ovat käytettävissä luetelmien luetelmasymboleina.

Sijainti

Asetetaan numeroidun tai luettelomerkatun listan sisennys, välistys ja tasaus.

Asetukset

Asetetaan numeroitujen tai luetelmaluetteloiden muotoiluasetukset. Tarvittaessa voidaan käyttää muotoilua luettelohierarkian yksittäiselle tasolle.

Palauta

Palautetaan nykyisen välilehden muutetut arvot valintaikkunan avaamisajan arvoiksi. Vahvistuskyselyä ei esitetä, kun valintaikkuna suljetaan.