Tyyppi

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Kuva - Tyyppi-välilehti

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab


Koko

Leveys

Enter the width that you want for the selected object.

Suhteellinen

Lasketaan valitun objektin leveys prosentteina sivun tekstialan leveydestä.

Suhteellisen leveyden vertailukohta

Määrää, mitä 100% leveys tarkoittaa: joko tekstialuetta (ei marginaaleja) tai koko sivua (marginaalit mukaan lukien).

Korkeus

Enter the height that you want for the selected object.

Suhteellinen

Lasketaan valitun objektin korkeus prosentteina sivun tekstialan korkeudesta.

Suhteellisen korkeuden vertailukohta

Määrää, mitä 100% korkeus tarkoittaa: joko tekstialuetta (ei marginaaleja) tai koko sivua (marginaalit mukaan lukien).

Säilytä suhteet

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Alkuperäinen koko

Painikkeella palautetaan kokoasetukset valitun objektin alkuperäisiin arvoihin.

Huomautus-kuvake

Tätä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä kehyksille.


Automaattinen

Kehyksen leveys tai korkeus säätyy kehyksen sisältöä vastaavasti. Tarvittaessa kehykselle voidaan määrittää vähimmäisleveys tai vähimmäiskorkeus.

Huomautus-kuvake

Automaattinen-asetus on saatavilla vain kehyksille.


Ankkuri

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Sivulle

Anchors the selection to the current page.

Kappaleeseen

Anchors the selection to the current paragraph.

Merkkiin

Anchors the selection to a character.

Merkkinä

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Sijainti

Määritetään valitun objektin sijainti käsiteltävällä sivulla.

Vaakataso

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

etäisyys

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

kohde

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

Kohdistusasetuksien tulos on esikatseltavissa ruudussaan.

Peilaa parillisilla sivuilla

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

Vihje-kuvake

Myös Kuva-välilehden kääntämisasetuksia voidaan käyttää objektien taitossa parillisille ja parittomille sivuille.


Pystytasossa

Select the vertical alignment option for the object.

Huomautus-kuvake

Jos objekti ankkuroidaan kehykseen, jolla on muuttumaton korkeus, vain "Alareuna"- ja "Keskellä"-kohdistusvalinnat ovat käytettävissä.


etäisyys

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

kohde

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Seuraa tekstin rivitystä

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

Oletuksena on, että Seuraa tekstin rivitystä -asetus on merkitty, kun avataan asiakirja, joka on luotu Writerin vanhemmalla versiolla kuin OpenOffice.org 2.0. Tätä asetusta ei kuitenkaan merkitä, kun asiakirja luodaan tai avataan Microsoft Word -muodossa (*.doc).

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

Vihreänä nelikulmio edustaa valittua objektia ja punainen nelikulmio edustaa kohdistuksen viite- eli kiintopistettä. Jos objekti ankkuroidaan merkkinä, viitenelikulmio vaihtuu punaiseksi viivaksi.

Muotoilu - Ankkuri

Muotoilu - Tasaus