Ala- ja loppuviitteet

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Lisää - Osa - Ala- ja loppuviitteet -välilehti

Valitse Muotoilu - Osat - Asetukset-painike Ala- ja loppuviitteet -välilehti


Alaviitteet

Kerää tekstin loppuun

Lisätään alaviitteet osan loppuun. Jos sivu ulottuu useammalle sivulle, alaviitteet lisätään aina sen sivun alaosaan, jolla alaviitteiden ankkurit esiintyvät.

Aloita numerointi uudetaan

Aloitetaan alaviitteiden numerointi määritettävästä numerosta uudestaan.

Aloitus

Määrätään loppuviitteelle aloitusnumero.

Mukautettu muoto

Määritetään alaviitteen mukautettu numerointimuoto. Tämä valintaruutu on saatavilla vain, jos Aloita numerointi uudestaan -valintaruutu on merkitty.

Ennen

Annetaan teksti, joka tulee näkymään alaviitenumeron edessä.

Oman muotoilun valinta

Valitaan alaviitteiden numerointityyli.

Jälkeen

Annetaan teksti, joka tulee näkymään alaviitenumeron jälkeen.

Loppuviitteet

Kerää osan loppuun

Lisätään loppuviitteet osan loppuun.

Aloita numerointi uudetaan

Aloitetaan loppuviitteiden numerointi määritettävästä numerosta uudestaan.

Aloitus

Määrätään loppuviitteelle aloitusnumero.

Mukautettu muoto

Määritetään loppuviitteen mukautettu numerointimuoto. Tämä valintaruutu on saatavilla vain, jos Aloita numerointi uudestaan -valintaruutu on merkitty.

Ennen

Annetaan teksti, joka tulee näkymään loppuviitenumeron edessä.

Oman muotoilun valinta

Valitaan loppuviitteiden numerointityyli.

Jälkeen

Annetaan teksti, joka tulee näkymään loppuviitenumeron jälkeen.