Palstat

Määritetään palstojen lukumäärä ja taitto sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Sivu - Palstat-välilehti

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Columns tab

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab

Valitse Lisää / Muotoilu - Osa(t) - Palstat-välilehti


Asetukset

Käyttäjä voi valita esimääritellyn palstan taiton tai luoda oman asettelunsa. Kun taittoa käytetään sivun tyyliin, päivittyvät kaikki sivut, joilla tyyliä käytetään. Samoin kun palstan taittoa käytetään kehystyyliin, kaikki tyyliä käyttävät kehyksen päivitetään. Käyttäjä voi myös muuttaa yksittäisen kehyksen palsta-asettelua.

Sarakkeet

Annetaan käytettävä palstojen lukumäärä sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Valittavissa on myös esimääriteltyjä taittoja palstoille.

Valintakentät

Jaa sisältö tasaisesti kaikkiin palstoihin

Teksti jaetaan tasan palstoille monipalstaisissa osissa.

Leveys ja välit

Jos Automaattinen leveys -valintaruutu ei ole merkitty, annetaan palstojen leveyksien ja välien suuruudet.

(Palstanumero)

Näytetään palstan numero sekä leveys ja etäisyys viereisistä palstoista.

Vasennuoli-painike

Siirretään palstanäkymää palsta vasemmalle.

Nuolikuvake, kärki vasemmalle

Vasennuoli-painike

Oikeanuoli-painike

Siirretään palstanäkymää palsta oikealle.

Nuolikuvake, kärki oikealle

Oikeanuoli-painike

Leveys

Syötetään palstan leveys.

Välit

Annetaan kahden vierekkäisen palstan keskinäisen välin suuruus.

Automaattinen leveys

Luodaan samanlevyiset palstat.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

Palstan taiton esikatselussa näkyy vain palstat eikä ympäröivä sivu.

Erotinviiva

Tämä alue on käytettävissä vain, kun palstoja on useampia kuin yksi.

Viiva

Valitaan palstojen välisen erotinviivan muotoilutyyli. Mikäli viivaa ei käytetä, valitaan "Ei mitään".

Korkeus

Annetaan erotinviivan pituus prosentteina palstoitetun alueen korkeudesta.

Sijainti

Valitaan erotinviivan pystykohdistus. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos Korkeus-arvo on pienempi kuin 100%.

Käytä

Valitaan kohde, jonka palstan taittoa asetellaan. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos valintaikkuna avattiin valitsemalla Muotoilu - Palstat.

Ominaisuudet

Tekstin suunta

Määritetään tekstin suunta kappaleessa, jossa käytetään laajennettua tekstin asettelua (CTL). Ominaisuus on saatavilla vain, jos laajennettu tekstiasettelu on käytössä.