Lisää komentosarja

Lisätään komentosarja HTML- tai tekstiasiakirjaan kohdistimen kohdalle.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Insert - Script (only HTML documents)


An inserted script is indicated by a small green rectangle. If you do not see the rectangle, choose - LibreOffice Writer/Web - View, and select the Comments check box. To edit a script, double-click the green rectangle.

Jos asiakirjassa on enemmän kuin yksi komentosarja, Muokkaa komentosarjaa -valintaikkunassa on nuolipainikkeet edelliselle tai seuraavalle komentosarjalle hyppäämistä varten.

Icon

Hyppää edelliseen komentosarjaan

Icon

Hyppää seuraavaan komentosarjaan

Sisältö

Komentosarjatyyppi

Annetaan lisättävän komentosarjan tyyppi. Komentosarja tunnistetaan HTML-lähdekoodissa muotoilukoodista <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL-osoite

Lisätään linkki komentosarjatiedostoon. Napsautetaan URL-osoite-valintanappia ja syötetään sitten linkki ruutuun. Myös selauspainiketta (...) voidaan napsauttaa, paikallistaa tiedosto ja sitten napsauttaa Lisää-painiketta. Linkitetty komentosarjatiedosto tunnistetaan HTML-lähdekoodissa seuraavista muotoilukoodeista:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* ohitetaan kaikki teksti tässä */

</SCRIPT>

Selaa

Paikallistetaan linkitettävä komentosarjatiedosto ja napsautetaan sitten Lisää-painiketta.

Teksti

Kirjoitetaan lisättävä komentosarja.