Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Table - Insert Table

+F12

Avaa Lisää-palkki ja napsauta

Kuvake

Taulukko


LibreOffice can automatically format numbers that you enter in a table cell, for example, dates and times. To activate this feature, choose - LibreOffice Writer - Table and click the Number recognition check box in the Input in tables area.

Taulukon laskentatuloksen esittäminen eri taulukossa

Nimi

Nimetään taulukko.

Sarakkeet

Annetaan taulukkoon tulevien sarakkeiden lukumäärä.

Rivit

Annetaan taulukkoon tulevien rivien lukumäärä.

Asetukset

Tehdään taulukon asetukset.

Otsikko

Taulukkoon tulee otsikkorivi.

Repeat heading rows on new pages

Taulukon otsikkorivi toistetaan niillä sivuilla, joille taulukko jatkuu.

Heading rows

Määrätään otsikon rivimäärä.

Don't split the table over pages

Merkintä estää taulukon jatkumisen useammalle sivulle.

List of AutoFormats

Select a predefined AutoFormat for the new table.

Lisää-palkin kuvake

Lisää-palkissa napsautetaan Taulukko-kuvaketta Lisää taulukko -valintaikkunan avaamiseksi. Ikkunassa voidaan lisätä taulukko käsiteltävään asiakirjaan. Voidaan myös napsauttaa nuolivalitsinta, merkitä vetämällä taulukkoon tuleva valittu määrä rivejä ja sarakkeita ja napsauttaa sitten viimeistä solua.

Taulukoiden lisääminen

Kuvake

Taulukko

Näppäinoikoteiden käyttö (LibreOffice Writerin esteettömyys)

Taulukoiden ja taulukon solujen reunojen määrittäminen

Table - Properties - Text Flow

- LibreOffice Writer - Taulukko