Hakemisto - sisällysluettelo

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


Tyyppi ja otsikko

Määrätään hakemiston tyyppi ja otsikko.

Tyyppi

Valitaan lisättävän hakemiston tyyppi. Tällä välilehdellä näkyvät vaihtoehdot riippuvat valitusta hakemiston tyypistä. Jos kohdistin on hakemistossa, kun valitaan Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot, käyttäjä voi muokata kyseistä hakemistoa.

Otsikko

Kirjoitetaan otsikko valitulle hakemistolle.

Suojattu manuaalisilta muutoksilta

Merkitsemällä ruutu estetään hakemistoon tehtävät muutokset. Käyttäjän kirjoittamat muutokset hakemistoon menetetään hakemistoa päivitettäessä. Jos kohdistimen halutaan vierivän suojatun alueen yli, valitaan - LibreOffice Writer - Muotoilun aputyökalut ja merkitään sitten Kohdistin suojatuilla alueilla - Käytössä -valintaruutu.

Luo hakemisto/luettelo kohteelle

Valitaan, luodaanko hakemisto koko asiakirjalle vai käsiteltävälle luvulle.

Syvin mukaan otettava taso

Annetaan hakemistoon sisällytettävien otsikkotasojen lukumäärä.

Luo

Tätä aluetta käytetään hakemistoon sisällytettävien tietojen määrittämiseen.

Jäsennys

Luodaan hakemisto jäsennystasoja käyttäen. Se tarkoittaa, että kappaleet, jotka on muotoiltu jollakin esimääritellyistä otsikkotyyleistä (Otsikko 1...10), lisätään hakemistoon.

Jäsennystasot voidaan myös määrittää Jäsennys ja numerointi-välilehdellä Muotoilu - Kappale -valintaikkunassa.

Lisätyylit

Sisällytetään Määritä tyylit -valintaikkunassa määrätyt kappaletyylit hakemistomerkinnöiksi. Hakemistoon sisällytettävien kappaletyylien valitsemiseksi napsautetaan tästä ruudusta oikealle sijaitsevaa Määritä tyylit (...) -painiketta.

Määritä tyylit

Avataan Määritä tyylit -valintaikkuna, jossa voidaan valita hakemistoon sisällytettäviä kappaletyylejä.

Hakemistomerkit

Hakemistoon sisällytetään hakemistomerkinnät, jotka lisätään valitsemalla Lisää - Hakemistot ja luettelot - Merkintä.