Lisää hakemistomerkintä

Merkitään valittu teksti hakemiston tai sisällysluettelon merkinnäksi.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Avaa Lisää-palkki ja napsauta

Merkintäkuvake, jossa plus ja rivejä

Merkintä


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

Lisää hakemistomerkintä -valintaikkuna voidaan jättää auki valittaessa ja lisättäessä merkintöjä.

Valinta

Hakemisto - objektiluettelo

Valitaan hakemisto, johon merkintä lisätään.

Merkintä

Asiakirjassa valittuna oleva teksti näkyy kentässä. Tarvittaessa voidaan kirjoittaa toinen sana hakemistomerkinnäksi. Asiakirjassa valittuna oleva sana ei muutu.

1. avain

Tehdään nykyisestä valinnasta tähän ruutuun syötettävän sanan alamerkintä. Jos esimerkiksi valitaan "kylmä" ja syötetään "sää" 1. avaimeksi, hakemistomerkinnäksi tulee "sää, kylmä".

2. avain

Tehdään nykyisestä valinnasta tämän 2. avaimen alamerkintä. Jos esimerkiksi valittuna on "kylmä" ja syötetään "sää" 1. avaimeksi ja "talvi" 2. avaimeksi, hakemistomerkinnäksi tulee "sää, talvi, kylmä".

Foneettinen lukutapa

Syötetään merkinnän foneettinen lukutapa. Jos esimerkiksi japanilaisella kanji-sanalla on useampia ääntämyksiä, annetaan käytettävä ääntämys katakana-sanana. Kanji-sana lajitellaan tällöin foneettisen lukutavan merkinnän mukaisesti. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, kun aasialaisten kielten tuki on käytössä.

Päämerkintä

Tehdään valitusta tekstistä aakkosellisen hakemiston päämerkintä. LibreOffice esittää päämerkintöjen sivunumerot hakemiston muista merkinnöistä eroavalla tavalla.

Taso

Merkinnät, joissa käytetään kappalemuotoilua "Otsikko X" (X = 1 ... 10), voidaan automaattisesti lisätä sisällysluetteloon. Merkinnän taso hakemistossa vastaa otsikkotyylin jäsennystasoa.

Huomautus-kuvake

Tämä vaihtoehto on saatavilla vain sisällysluetteloiden ja käyttäjän määrittämien hakemistojen merkinnöille.


Käytä kaikissa samanlaisissa teksteissä

Valitun tekstin kaikki esiintymät asiakirjassa merkitään automaattisesti. Ylätunnisteiden, alatunnisteiden, kehysten tai kuvaotsikoiden tekstejä ei lueta mukaan.

Toimintoa ei voida käyttää merkintään, joka kirjoitetaan tässä valintaikkunassa.

Vihje-kuvake

Kaikkien tietyn tekstin esiintymien sisällyttämiseksi hakemistoon valitaan teksti, valitaan Muokkaa - Etsi ja korvaaja napsautetaan Etsi kaikki -painiketta. Sitten valitaan Lisää - Hakemistot ja luettelot - Merkintä ja napsautetaan Lisää.


Sama kirjainkoko

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Vain kokonaiset sanat

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Lisää

Merkitään tekstiin hakemistomerkintä.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna.

Uusi käyttäjän määrittämä hakemisto

Avataan Luo uusi käyttäjän määrittämä hakemisto -valintaikkuna, jossa voidaan luoda mukautettu hakemisto.

Nimi

Nimetään luotava mukautettu hakemisto. Uusi hakemisto lisätään saatavilla olevien hakemistojen ja luetteloiden luetteloon.

Sisällysluetteloiden ja hakemistojen käyttö