Sisennykset

Osaa voidaan sisentää vasemmalta ja oikealta.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Lisää - Osa - Sisennykset-välilehti tai valitse Muotoilu - Osat


Ennen osaa

Määritetään osan sisennys vasemmasta marginaalista.

Osan jälkeen

Määritetään osan sisennys oikeasta marginaalista.

Osan lisääminen

Kenttätoiminnot