Lisää pakotettu vaihto

Lisätään pakotettu rivin-, palstan tai sivunvaihto kohdistimen kohdalle.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Lisää - Pakotettu vaihto


Tyyppi

Valitaan lisättävän vaihdon tyyppi.

Rivinvaihto

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

Vihje-kuvake

Rivinvaihto voidaan lisätä myös painamalla Vaihto+Enter.


Palstan vaihto

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

Sivunvaihto

Inserts a manual page break, and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next page. The inserted page break is indicated by a nonprinting border at the top of the new page.

Vihje-kuvake

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Tyyli

Select the page style for the page that follows the manual page break.

Muuta sivunumero

Assigns the page number that you specify to the page that follows the manual page break. This option is only available if you assign a different page style to the page that follows manual page break.

Sivunumero

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

Huomautus-kuvake

Pakotettujen vaihtojen tarkastelemiseksi valitaan Näytä - Tulostumattomat merkit.


Sivunvaihtojen lisääminen ja poistaminen