Muokkaa hakemistomerkintää

Muokataan valittua hakemistomerkintää. Napsautetaan hakemistomerkinnän edessä ja valitaan sitten tämä komento.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Avaa kohdevalikko - valitse Hakemistomerkintä


Valinta

Muokataan valittua hakemistomerkintää.

Hakemisto - objektiluettelo

Esitetään hakemiston tyyppi, johon valittu merkintää kuuluu. Hakemistomerkinnän hakemistotyyppiä ei voida muuttaa tässä valintaikkunassa. Sen sijaan hakemistomerkintä pitää poistaa asiakirjasta ja lisätä se sitten uudestaan toisentyyppiseen hakemistoon.

Merkintä

Muokataan hakemistomerkintää tarvittaessa. Kun hakemistomerkintää muokataan, tämä uusi teksti näkyy vain hakemistossa eikä merkinnän ankkurissa asiakirjassa. Hakemistoon voidaan esimerkiksi lisätä kommentti, kuten "Perusasiat, katso myös Yleistä".

1. avain

Monitasoisen hakemiston luomiseksi kirjoitetaan ensimmäisen tason hakemistomerkinnän nimi tai poimitaan nimi luettelosta. Käsiteltävä hakemistomerkintä lisätään tämän nimen alle.

2. avain

Kirjoitetaan toisen tason hakemistomerkinnän nimi tai poimitaan nimi luettelosta. Käsiteltävä hakemistomerkintä lisätään tämän nimen alle.

Taso

Muutetaan sisällysluettelon merkinnän jäsennystasoa.

Foneettinen lukutapa

Syötetään merkinnän foneettinen lukutapa. Jos esimerkiksi japanilaisella kanji-sanalla on useampia ääntämyksiä, annetaan käytettävä ääntämys katakana-sanana. Kanji-sana lajitellaan tällöin foneettisen lukutavan merkinnän mukaisesti. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, kun aasialaisten kielten tuki on käytössä.

Poista

Poistetaan valittu merkintä hakemistosta. Merkintätekstiä ei poisteta asiakirjasta.

Päätenuoli vasemmalle

Hypätään asiakirjan ensimmäiseen samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon

Päätenuoli vasemmalle

Päätenuoli oikealle

Hypätään asiakirjan viimeiseen samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon

Päätenuoli oikealle

Nuoli vasemmalle

Hypätään asiakirjan edelliseen samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon

Vasennuoli-painike

Nuoli oikealle

Hypätään asiakirjan seuraavaan samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon

Oikeanuoli-painike

Vihje-kuvake

Hakemistomerkintöihin voi hypätä sujuvasti Siirtymispalkilla.