Ala- ja loppuviite

Muokataan valittua alaviite- tai loppuviitemerkintään. Napsautetaan ala- tai loppuviitteen merkin edessä ja valitaan sitten tämä komento.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muokkaa - Alaviitteet


Ala- tai loppuviitteen tekstin muokkaamiseksi napsautetaan alaviitealueella sivun alareunassa tai asiakirjan lopussa.

Huomautus-kuvake

Ala- tai loppuviitteen tekstiin pääsee siirtymään sujuvasti napsauttamalla viitteen merkintään asiakirjassa. Kohdistimen voi myös asettaa merkin eteen tai jälkeen ja sitten painaa Ctrl+Vaihto+PgDn. Viitteen merkintään hypätään takaisin painamalla PgUp.


Numerointi

Valitaan ala- tai loppuviitteen numerointitapa.

Automaattinen

Määrätään lisättäville ala- tai loppuviitteille juoksevat numerot. Juoksevan numeroinnin asetuksia voi muuttaa valitsemalla Työkalut - Ala- ja loppuviitteet.

Merkki

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Choose

Lisätään erikoismerkki ala- tai loppuviitteen merkinnäksi.

Vihje-kuvake

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Tyyppi

Valitaan lisättävän viitteen tyyppi, siis joko ala- tai loppuviite. Alaviite sijoitetaan sivun alareunaan, kun taas loppuviite tulee asiakirjan loppuun.

Alaviite

Muunnetaan alaviite loppuviitteeksi.

Loppuviite

Muunnetaan loppuviite alaviitteeksi.

Nuoli vasemmalle

Siirrytään asiakirjassa edelliseen ala- tai loppuviitemerkintään.

Icon

Edellinen alaviite

Nuoli oikealle

Siirrytään asiakirjassa seuraavaan ala- tai loppuviitemerkintään.

Icon

Seuraava alaviite

Lisää ala- tai loppuviite -valintaikkuna.