Muotoilu

Valikossa määritellään kaavojen ulkonäköä.

Fontit

Esitellään kaavoissa käytettävät fontit.

Kirjasimen koko

Tätä valintaikkunaa käytetään kaavan kirjasinten kokojen määrittämiseen. Valittu peruskoko skaalautuu suhteellisena kaikkiin kaavan elementteihin.

Välistys

Tätä valintaikkunaa käytetään kaavassa esiintyvien välien suuruuden määritykseen. Välistys ilmaistaan prosentteina peruskokoon, joka on määritettävissä Muotoilu - Kirjasimen koko -valinnassa.

Tasaus

Sekä monirivisten kaavojen, että monikaavaisten rivien tasaus voidaan asettaa Monirivinen kaava ladotaan käyttämällä NEWLINE-käskyä komentoikkunassa.

Tekstitila

Vaihdetaan tekstitilaan ja pois. Tekstitilassa kaavat esitetään tekstirivin kokoisina.