Tiedosto

Valikossa suoritetaan kaavadokumenteille yleisluontoisia toimia, kuten dokumentin avaaminen, sulkeminen ja tulostaminen.

Uusi

Luodaan uusi LibreOffice-asiakirja.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Viimeisimmät asiakirjat

Luettelossa on viimeisimpinä käytetyt tiedostot. Tiedosto avataan napsauttamalla sen nimeä luettelossa.

Ohjatut toiminnot

Käyttäjä opastetaan liike- ja henkilökohtaisten kirjeiden, faksien, esityslistojen, esitysten ja monien muiden asiakirjojen laatimisprosessin läpi.

Sulje

Suljetaan avoin asiakirja poistumatta sovelluksesta.

Tallenna

Asiakirjasta tehdään säilyvä tiedosto.

Tallenna nimellä

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Tallenna kaikki

Talletetaan kaikki LibreOffice-asiakirjat.

Lataa uudelleen

Korvataan nykyinen asiakirja viimeksi talletetulla versiolla.

Versiot

Tallennetaan ja järjestellään useita nykyisen asiakirjan versioita samaan tiedostoon. Aiempia versioita voi myös avata, poistaa ja vertailla.

Vie

Tallennetaan käsiteltävä asiakirja eri nimellä tai eri tiedostomuodossa määriteltyyn paikkaan.

Lähetä

Lähetetään kopio avoimesta asiakirjasta erilaisiin sovelluksiin.

Asiakirjan ominaisuudet

Valintaikkunassa esitetään käsiteltävän asiakirjan ominaisuuksia, mukaan luettuna tilastoja, kuten sanojen määrä, ja tiedoston luomispäivämäärä.

Tulosta

Tulostetaan avoin asiakirja, valinta tai määrätyt sivut. Käsiteltävän asiakirjan tulostusasetuksia voidaan myös säätää. Tulostusvalinnat riippuvat käytettävästä tulostimesta ja käyttöjärjestelmästä.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Lopeta

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.