Välit

Tätä valintaikkunaa käytetään kaavassa esiintyvien välien suuruuden määritykseen. Välistys ilmaistaan prosentteina peruskokoon, joka on määritettävissä Muotoilu - Kirjasimen koko -valinnassa.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Välistys


Spacing Dialog

Luokka-painiketta käyttäen valitaan kaavan osa, jolle välistys määritetään. Ikkunan ulkoasu riippuu luokkavalinnasta. Esikatseluikkunassa näkyy, mitä mahdollista välistystä ollaan muuttamassa viereisiltä valintariveiltä.

Luokka

Painikkeella valitaan luokka, josta välistystä muutetaan.

Välit

Määritetään välistykset muuttujien ja operaattoreiden välille, riveille sekä juurrettavien ja juurimerkkien välille.

Välit

Määritetään muuttujien ja operaattoreiden välinen välistys.

Riviväli

Määritetään rivien välistys

Juurimerkkivälit

Määritetään juurrettavien ja juurimerkkien välinen välistys

Indeksit

Ylä- ja alaindeksien välistys määritetään.

Yläindeksi

Määrittää yläindeksien välistyksen.

Alaindeksi

Määrittää alaindeksien välistyksen.

Murtoluvut

Määrittää murtoviivan ja osoittajan tai nimittäjän välistyksen.

Osoittaja

Määrittää murtoviivan ja osoittajan välistyksen.

Nimittäjä

Määrittää murtoviivan ja nimittäjän välisen etäisyyden.

Jakoviivat

Määrittää murtoviivan lisäpituuden ja -paksuuden.

Lisäpituus

Jakoviivan ylityspituus määrätään tästä.

Paksuus

Jakoviivan paksuuden määritys.

Rajat

Määritetään summamerkin ja rajaehtojen välistys.

Yläraja

Summasymbolin ja ylärajan välistys määritetään.

Alaraja

Summasymbolin ja alarajan välistys määritetään.

Sulkeet

Sulkeiden ja sisällön välinen etäisyys määritetään.

Lisäkoko (vaakasuunnassa)

Määrittää pystysuuntaisen etäisyyden sisällön yläkulmasta sulkeen yläkulmaan.

Välit

Määrittää vaakasuuntaisen etäisyyden sisällöstä sulkeen yläkulman tasoon.

Skaalaa kaikki sulkeet

Kaikentyyppisistä sulkeista tulee skaalautuvia. Kirjoitettaessa nyt ( a over b) komentoikkunassa sulkeet ulottuvat koko argumentin korkeuteen. Normaalisti tämä vaikutus saadaan komennolla: left ( a over b right ).

Lisäkoko

Säätää ylimääräisen koon prosentteina. Asetuksella 0 prosenttia sulkeet ovat argumentin korkuisia. Mitä suurempi annettu arvo on, sitä suurempi on pystysuuntainen väli sisällöstä sulkeen ulkokulmiin. Kenttä on käytettävissä vain Skaalaa kaikki sulkeet -rastin kera.

Matriisit

Säädetään matriisin alkioiden suhteellista välistystä.

Riviväli

Määritetään matriisin rivien välistys.

Sarakkeiden välit

Määritetään matriisin sarakkeiden välistys..

Symbolit

Säädetään määresymbolien etäisyys muuttujista

Ensisijainen korkeus

Säätää määresymbolin korkeustason suhteessa peruslinjaan.

Vähimmäisväli

Säätää pienimmän etäisyyden määresymbolin ja muuttujan välillä.

Operaattorit

Määrittää operaattorin välistyksen muuttujiin tai numeroihin.

Lisäkoko

Määrittää korkeuden muuttujasta operaattorin yläreunaan.

Välit

Määrittää vaakaetäisyyden operaattorien ja muuttujien välillä.

Reunat

Lisää reunat kaavaan. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, jos kaava liitetään LibreOffice Writerin tekstiasiakirjaan. Kun asetuksia tehdään, pitää varmistua, ettei käytä arvona 0:aa, sillä se aiheuttaa ongelmia ympäröivän tekstin kanssa lisäyskohdassa.

Vasen

Asettaa kaavan ja taustan välisen vasemman reunan leveyden.

Oikea

Asettaa kaavan ja taustan välisen oikean reunan leveyden.

Yläreuna

Asettaa kaavan ja taustan välisen yläreunan leveyden.

Alareuna

Asettaa kaavan ja taustan välisen alareunan leveyden.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

Oletus

Muutokset tallennetaan oletuksiksi kaikille uusille kaavoille. Ennen muutosten tallentumista on vielä varmistuskysely.

Save Default Dialog