Muotoilu

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Toiminnon aloitustavat:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Muotoilu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Huomautus-kuvake

Kaavan paikkamerkkiin viitataan a-kirjaimella. Muotoilukomennot kohdistuvat tähän merkkiin. Voit korvata sen millä tahansa käyttämälläsi merkillä.


Muotoiluvaihtoehdot

Icon

Yläindeksi vasemmalla

Toiminto lisää yläindeksin paikkamerkistä vasemmalle. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa <?>lsup{<?>} -käsky.

Icon

Yläindeksi päällä

Toiminto lisää yläindeksin paikkamerkin päälle keskelle.Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa suoraan <?>csup<?> -käsky.

Icon

Yläindeksi oikealla

Toiminto lisää yläindeksin paikkamerkkiin keskelle.Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa suoraan <?>^{<?>} -käsky. Käytettävissä on myös käskyt rsup tai sup.

Icon

Pystypino (2 elementtiä)

Lisätään pystypino, jossa on kaksi paikkamerkkiä Voidaan myös kirjoittaa binom<?><?> suoraan komentoikkunassa.

Icon

rivin vaihto

Toiminto lisää dokumenttiin uuden rivin. Voit myös kirjoittaa newline suoraan komentoikkunassa.

Icon

Alaindeksi vasemmalla

Toiminto lisää paikkamerkin ja vasemman alaindeksin. Komentoikkunaan kirjoitetaan <?>lsub{<?>} -käsky.

Icon

Alaindeksi alla

Toiminto lisää paikkamerkin ja alaindeksin suoraan sen alle. Komentoikkunaan voit kirjoittaa käskyn <?> csub{<?>} suoraan.

Icon

Alaindeksi oikealla

Toiminto lisää paikkamerkin ja alaindeksin oikealle. Komentoikkunaan voidaan kirjoittaa <?>_{<?>} -käsky. Alaviiva käskyssä voidaan korvata merkinnällä rsub tai sub.

Icon

Pystypino

Toiminto lisää kolme paikkamerkkiä päällekkäin. Komentoikkunaa käytettäessä kirjoitetaan stack {<?>#<?>#<?>} -käsky.

Icon

Kapea väli

Toiminto lisää pienen raon paikkamerkin ja seuraavan elementin väliin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa suoraan: `. Käskyn on sijaittava symbolin, merkin tai kokonaisen komennon yhteydessä vasemmalla tai oikealla puolella.

Icon

tasaus vasemmalle

Kuvakkeella kohdistetaan "a" vasemmalle ja lisätään paikkamerkki. Voidaan myös kirjoittaa alignl<?> suoraan komentoikkunaan.

Icon

vaakakeskitys

Keskitetään "a" ja lisätään paikkamerkki. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa alignc<?> -käsky suoraan.

Icon

tasaus oikealle

Lisätään oikealle kohdistava komento ja paikkamerkki. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa alignr<?> -käsky.

Icon

Matriisipino

Painikkeella lisätään neljän paikkamerkin matriisi. Suoraan kirjoittamalla matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} päästään samaan komentoikkunassa. Matriisia voi laajentaa komentoikkunassa kaikkiin suuntiin lisäämällä merkkejä. Alkion paikka kaavion sisällä merkitään kahdella koordinaatilla: ensimmäinen määrittää rivinumeron ja toinen sarakenumeron.

Icon

Väli

Kuvakepainikkeella saadaan väli tai tilaa paikkamerkkien väliin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa suoraan: ~. Käskyn paikka on välittömästi symbolin, merkin tai kokonaisen komennon jommallakummalla puolella.

Käskyt alignl, alignc ja alignr sopivat erityisesti tasaamiseen, kun

Käytettäessä tasauskäskyjä on huomioitava, että

Tasaus käytettäessä "matrix" -käskyä

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Tasaa vasemmalle

Jos rivi tai lauseke alkaa tekstillä, vasemmalle kohdistus on oletuksena. Tämä voidaan muuttaa millä tahansa tasaus-käskyllä. Esimerkkinä on stack{a+b-c*d#alignr "text"}, missä "text" on oikealle tasattu. Huomio, että tekstin on aina oltava lainausmerkeissä.

Tavalliset keskitetyt kaavat voidaan tasata vasemmalle käyttämättä Muotoilu - Tasaus -valikkoa. Tämä tehdään sijoittamalla tasattavan kaavarivin alkuun tyhjä merkkijono, eli kahdet peräkkäiset lainausmerkit "". Esimerkiksi kirjoittamalla "" a+b newline "" c+d molemmat lausekkeet saadaan vasemmalle tasatuiksi, eikä keskitetyiksi.

Varoitus-kuvake

Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että joidenkin kaavojen rakenne vaatii välejä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttää arvoja (esimerkiksi lsup{3}) eikä paikkamerkkejä.


Napsauttamalla Sulkeet ja ryhmittely saa lisää tietoa muotoilusta LibreOffice Mathissa.

Tieto indeksien, eksponenttien ja skaalauksen käytöstä on avuksi, kun dokumentti järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla.