Määritteet

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Toiminnon aloitustavat:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Määritteet

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Huomautus-kuvake

Seuraavana olevissa määreiden kuvauksissa kirjain "a" kuvakkeessa viittaa paikkamerkkiin, jota käytetään määrään kanssa. Tämän merkin voi korvata millä tahansa muulla valittavalla kirjoitusmerkillä.


Määretoiminnot

Icon

Akuuttiaksentti

Toiminto lisää paikkamerkin ja akuuttiaksentin. Komentoikkunassa kirjoitetaan acute <?> -käsky.

Icon

Gravis-aksentti

Toiminto lisää paikkamerkin ja gravis-aksentin. Komentoikkunassa kirjoitetaan grave <?> -käsky.

Icon

Käänteinen sirkumfleksi

Toiminto lisää paikkamerkin ja hattumerkin ("pukkimerkin") sen päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan check <?> -käsky.

Icon

Yläkaari

Toiminto lisää paikkamerkin ja yläkaaren. Komentoikkunassa kirjoitetaan breve <?> -käsky.

Icon

Ympyrä

Toiminto lisää paikkamerkin ja ympyrän sen päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan circle <?> -käsky.

Icon

Vektorinuoli

Toiminto lisää paikkamerkin vektorinuolen kera. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa vec <?> -käsky.

Icon

Tilde

Toiminto lisää paikkamerkin tilden kera. Komentoikkunassa kirjoittamalla tilde <?> saadaan sama tulos.

Icon

Sirkumfleksi

Toiminto lisää paikkamerkin ja sirkumfleksin ("hatun"). Komentoikkunassa kirjoitetaan hat <?> -käsky.

Icon

Yläviiva

Toiminto lisää yläviivan ("bar") paikkamerkin päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan bar <?> -käsky.

Icon

Piste

Toiminto lisää paikkamerkin ja pisteen sen päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan dot <?> -käsky.

Icon

Suuri vektorinuoli

Toiminto lisää suuren vektorinuolen paikkamerkin kera. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa widevec<?> -käsky.

Icon

Suuri tilde

Toiminto lisää a suuren tilden ja paikkamerkin. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa widetilde -käsky.

Icon

Suuri sirkumfleksi

Toiminto lisää suuren sirkumfleksin ("hatun") paikkamerkin kera. Komentoikkunassa kirjoitetaan widehat <?> -käsky.

Icon

Kaksi pistettä

Toiminto lisää paikkamerkin ja se päälle kaksi pistettä. Komentoikkunaan voidaan kirjoittaa ddot <?> suoraan.

Icon

Pitkä yläviiva

Lisätään viivan paikkamerkin yläpuolelle. Voidaan myös kirjoittaa overline <?> -käsky Komentoikkunassa. Viivan pituus säätyy itsekseen oikeaksi.

Icon

Alaviiva

Toiminto lisää viivan paikkamerkin alle.Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa underline <?> -käsky.

Icon

Yliviivaus

Toiminto lisää paikkamerkin ja viivan sen läpi (tai yliviivauksen). Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa overstrike <?> -käsky.

Icon

Kolme pistettä

Toiminto lisää kolme pistettä paikkamerkin päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan dddot <?> -käsky.

Icon

Läpinäkyvä

Toiminto lisää paikkamerkin läpinäkyvälle merkille. Tämä merkki vie saman tilan kuin "a" mutta se ei näy. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa phantom <?> -käsky.

Kuvake

Lihavoitu fontti

Toiminto lisää paikkamerkin ja sille lihavointikäskyn. Voidaan myös kirjoittaa bold <?> -käsky komentoikkunaan.

Kuvake

Kursivoitu fontti

Toiminto lisää kursivoidun paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan ital <?> tai italic <?>.

Kuvake

Muuta kokoa

Toiminto lisää komennon, joka muuttaa kirjasimen kokoa ja kaksi paikkamerkkiä. Ensimmäinen paikkamerkki määrää fonttikoon (esimerkiksi 12) ja toisessa on teksti. Välilyönti tarvitaan arvojen väliin, jotta kaava toimisi oikein. Komentoikkunaan suoraan kirjoitettava käsky on: size <?> <?> .

Kuvake

Vaihda fonttia

Toiminto lisää komennon, joka vaihtaa kirjasimen tyyppiä ja kaksi paikkamerkkiä. Ensimmäinen paikkamerkki korvataan yhdellä mukautetun fontin nimellä, tai nimellä Serif, Sans tai Fixed . Toinen paikkamerkki korvataan tekstillä. Käyttäjä voi myös kirjoittaa käskynfont <?> <?> suoraan komentoikkunaan.

Kaavan värin vaihtamiseen käytetään color -komentoa. Ensiksi kirjoitetaan color, sitten värin nimi (joku näistä: white, black, cyan, magenta, red, blue, green and yellow), lopuksi kaava, merkki tai merkkijono. Syöte color green size 20 a tuottaa vihreän a-kirjaimen, fonttikokoa 20.

Komennot nbold ja nitalic poistavat kaavan osien lihavointi- ja kursivointioletusfontit. Esimerkiksi x:n kursivoinnin poisto kaavasta 5 x + 3=28 tapahtuu kirjoittamalla nitalic x:n eteen, siis 5 nitalic x + 3=28.

Huomautus-kuvake

Määritekoodien "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" and "vec" tulokset ovat vakiokokoisia. Niiden leveyttä tai pituutta ei voi säätää, kun ne sijoitetaan pitkän symbolin päälle.


Koon muuttamiseen käytetään käskyjä size n, +n, -n, *n and /n , missä n tarkoittaa paikkamerkkiä. Tämä on käytännöllistä muutettaessa merkkien peruskokoa kaavassa. Komennot size +n ja size -n muuttavat pistekokoa; komennot size *n ja size /n muuttavat kokoa prosenteissa. Esimerkiksi komento size *1.17 lisää merkin kokoa 17%.

Varoitus-kuvake

Huomaa, että Eräät merkinnät vaativat välilyöntejä, että rakenne tulisi oikein. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyse on vakiotekijöistä eikä paikanmerkeistä.


Lisätietoja LibreOfficeMathin muotoilusta saa luvusta Sulkeet ja ryhmittely.

Tieto määritteistä, indekseistä ja eksponenteista ja skaalauksesta auttaa laatimaan dokumentin tehokkaasti.