Funktiot

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Toiminnon aloitustavat:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Funktiot

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Funktioluettelo

Icon

Eksponentiaalifunktio

Toiminto lisää e-kantaisen eksponenttifunktio. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan func e^<?>.

Icon

Luonnollinen logaritmi

Toiminto lisää luonnollisen (e-kantaisen) logaritmin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan ln(<?>) ja saadaan sama tulos.

Icon

Eksponentiaalifunktio

Toiminto lisää eksponentiaalifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan exp(<?>).

Icon

Logaritmi

Toiminto lisää yleisen (10-kantaisen) logaritmin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan log(<?>).

Icon

Potenssi

Lisätään x korotettuna potenssiin y. Kirjoittamalla<?>^{<?>} komentoikkunaan saadaan sama tulos. Merkki ^ voidaan korvata merkinnöillä rsup tai sup.

Icon

Sini

Toiminto lisää sinifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa sin(<?>) suoraan.

Icon

Kosini

Toiminto lisää kosinifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa cos(<?>) suoraan.

Icon

Tangentti

Toiminto lisää tangenttifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa tan(<?>).

Icon

Kotangentti

Toiminto lisää kotangentin merkinnän ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa cot(<?>).

Icon

Hyperbolinen sini

Toiminto lisää hyperbolisen sinifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa sinh(<?>).

Icon

Neliöjuuri

Toiminto lisää neliöjuuren symbolin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa sqrt(<?>).

Icon

Hyperbolinen kosini

Toiminto lisää hyperbolisen kosinin merkinnän ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa cosh(<?>).

Icon

Hyperbolinen tangentti

Toiminto lisää hyperbolisen tangentin merkinnän ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa tanh(<?>).

Icon

Hyperbolinen kotangentti

Toiminto lisää hyperbolisen kotangentin merkinnän ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa coth(<?>) suoraan.

Icon

N:s juuri

Toiminto lisää n:s juuri -funktion ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunaan voi kirjoittaa nroot n x suoraan.

Icon

Arkussini

Toiminto lisää arkussinifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa arcsin(<?>) suoraan.

Icon

Arkuskosini

Toiminto lisää arkuskosinin merkinnän ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa arccos(<?>).

Icon

Arkustangentti

Toiminto lisää arkustangenttifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa arctan(<?>).

Icon

Arkuskotangentti

Toiminto lisää arkuskotangenttifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa arccot(<?>).

Icon

Itseisarvo

Toiminto lisää paikkamerkin itseisarvomerkkeineen. Komentoikkunaan voi kirjoittaa abs(<?>).

Icon

Areasini

Toiminto lisää areasinifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa arsinh(<?>).

Icon

Areakosini

Toiminto lisää areakosinifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voidaan kirjoittaa arcosh(<?>) -käsky tälle areahyperbelikosininakin tunnetulle funktiolle.

Icon

Areatangentti

Toiminto lisää areatangenttifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa artanh(<?>).

Icon

Areakotangentti

Toiminto lisää areakotangenttifunktion ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa arcoth(<?>).

Icon

Kertoma

Toiminto lisää paikkamerkin ja kertoman merkin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa fact <?> suoraan.

Vihje-kuvake

Funktioon voidaan liittää indeksi tai eksponentti. Esimerkiksi kirjoittamalla sin^2x saadaan funktio, jossa on "sini potenssiin 2x".


Varoitus-kuvake

Komentoikkunaan kirjoitettaessa on huomioitava, että eräät funktiot vaativat välilyöntejä (esimerkiksi abs 5=5 ; abs -3=3).