Relaatiot

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Toiminnon aloitustavat:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Relaatiot

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Relaatiot

Icon

yhtä suuri kuin

Yhtäsuuruusmerkki (=) ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla suoraan <?> = <?> komentoikkunassapäästään samaan.

Icon

eri suuri kuin

Erisuuruusmerkki ja kaksi paikkamerkkiä lisätään joko napsauttamalla neq -kuvaketta tai komennolla. Komentoikkunassa kirjoitetaan siis<?> neq <?>-käsky.

Icon

kongruentti

Kongruenssirelaation merkki ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> equiv <?> komentoikkunassa päästään samaan.

Icon

kohtisuora

Kohtisuoruus- eli ortogonaalisuusrelaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Samaan pääsee kirjoittamalla <?> ortho <?> komentoikkunassa.

Icon

jakaa

Jaollisuusrelaation merkki lisätään. Kirjoittamalla <?> divides <?> komentoikkunassa saadaan sama lopputulos.

Icon

ei jaa

Ei jaa -merkki lisätään painikkeesta. Kirjoittamalla <?>ndivides<?> saadaan komentoikkunassa sama lopputulos.

Icon

pienempi kuin

Lisätään pienempi kuin -relaatio. Kirjoittamalla <?>lt<?> tai <?> < <?> komentoikkunassa saadaan sama lopputulos.

Icon

suurempi kuin

Suurempi kuin -relaatio lisätään. Kirjoittamalla <?> gt <?> tai <?> > <?> komentoikkunassa saadaan sama lopputulos.

Icon

suunnilleen yhtä suuri

Suunnilleen yhtä suuri -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Voi myös kirjoittaa<?> approx <?> komentoikkunassa.

Icon

yhdensuuntainen

Yhdensuuntaisuusrelaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?>parallel<?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

Icon

pienempi tai yhtä suuri kuin

Pienempi tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään . Kirjoittamalla <?> leslant <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos. (Relaation merkki on kallistettu.)

Icon

suurempi tai yhtä suuri kuin

Suurempi tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Voidaan myös kirjoittaa <?>geslant<?> komentoikkunassa. (Relaation merkki on kallistettu.)

Icon

samanlainen tai yhtä suuri kuin

Samanlainen tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?>simeq<?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

Icon

verrannollinen

Verrannollisuusrelaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> prop <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

Icon

pienempi tai yhtä suuri kuin

Pienempi tai yhtä suuri -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> le <?> tai <?> <= <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

Icon

suurempi tai yhtä suuri kuin

Suurempi tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Komentoikkunassakin voidaan kirjoittaa <?> ge<?> tai <?> >= <?>.

Icon

samanlainen kuin

Samanlainen kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään kuvaketta napsauttamalla. Voidaan myös kirjoittaa <?>sim<?> komentoikkunassa.

Icon

kohti

Kohtirelaation symboli ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> toward <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

Icon

kaksoisnuoli vasemmalle

Toiminto lisää loogisen relaation kaksoisnuoli vasemmalle. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään dlarrow -käskyä.

Icon

kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealle

Toiminto lisää loogisen relaation kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealle ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään dlrarrow -käskyä.

Icon

kaksoisnuoli oikealle

Toiminto lisää loogisen relaation kaksoisnuoli oikealle ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään drarrow-käskyä.

Icon

edeltää

Toiminto lisää loogisen operaattorin edeltää ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään prec -käskyä.

Icon

seuraa

Toiminto lisää loogisen operaattorin seuraa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään succ-käskyä

Icon

ei edellä

Toiminto lisää loogisen operaattorin ei edellä ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään nprec -käskyä.

Icon

ei seuraa

Toiminto lisää loogisen operaattorin ei seuraa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään nsucc -käskyä.

Icon

edeltää tai yltää

Toiminto lisää loogisen operaattorin edeltää tai yltää ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään preccurlyeq -käskyä.

Icon

seuraa tai yltää

Toiminto lisää loogisen operaattorin seuraa tai yltää ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään succcurlyeq -käskyä.

Icon

edeltää tai vastaa

Toiminto lisää loogisen operaattorin edeltää tai vastaa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään precsim -käskyä.

Icon

seuraa tai vastaa

Toiminto lisää loogisen operaattorin seuraa tai vastaa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään succsim -käskyä.

Ladottaessa paljon suurempi kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä, kirjoitetaan <?> gg <?> tai >> komentoikkunassa.

Kirjoittamalla ll tai << komentoikkunassa lisätään paljon pienempi kuin -relaatio kaavaan.

Määritelty yhtäsuuruus -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään kirjoittamalla <?>def<?>.

Lisätään korrespondenssirelaation kuva -merkki (imof) ja kaksi paikkamerkkiä kirjoittamalla komentoikkunassa <?> transl <?>.

Komento <?>transr<?> lisää korrespondenssirelaation alkuperä -merkin (origof) ja kaksi paikkamerkkiä.

Varoitus-kuvake

Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntimerkkejä kaavan osien erottimeksi. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttää arvoja eikä paikkamerkkejä. Esimerkkinä "merkittävästi suurempi" -relaation kirjoittaminen 10 gg 1 tai a gg b.