Asetukset-palkki

Kun valitaan Näytä - Työkalurivit - Asetukset, saadaan Asetukset-palkki esille.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Näytä - Työkalurivit - Asetukset


Kiertotila objektin napsauttamisen jälkeen

Muutetaan hiiren napsautuksen toimintaa, niin että kiertokahvat ilmestyvät, kun objektia napsautetaan ja poistuvat uudestaan napsautettaessa. Objektia kierretään vetämällä kahvoista haluttuun suuntaan.

Kuvake, jossa tähti ja alakiertonuoli vastapäivään

Kiertotila objektin napsauttamisen jälkeen

Näytä ruudukko

Specifies whether to display the grid.

Kuvake

Näytä ruudukko

Näytä kohdistusviivat

Tuodaan esille tai piilotetaan sijoitteluavut eli kohdistusviivat. Sijoitteluapu poistetaan vetämällä se pois dialta.

Kohdistusviiva-kuvake, jossa pisteviivojen risteys

Näytä kohdistusviivat

Apuviivat siirrettäessä

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Apuviivat siirrettäessä

Kohdista ruudukkoon

Merkitsemällä määrätään, että kehyksiä, piirroselementtejä tai ohjausobjekteja siirretään vain ruudukon pisteiden välillä. Ruudukkoon kohdistusasetusta voi muuttaa tilapäisesti, kun objektia vedettäessä pidetään pohjassa .

Kuvake

Kohdista ruudukkoon

Kohdista sijoitteluapuihin

Kohdistetaan vedettävän objektin reuna lähimpään kohdistusviivaan, kun hiiri vapautetaan.

Kuvake, jossa ristikkäiset katkoviivat ja magneetti

Kohdista kohdistusviivoihin

Kohdista marginaaleihin

Merkinnällä määrätään graafisen objektin ääriviiva kohdistettavaksi lähimpään marginaaliin.

Kuvake, jossa magneetti arkin reunassa

Kohdista marginaaleihin

Kohdista objektin reunaan

Merkinnällä määrätään graafisen objektin ääriviiva kohdistettavaksi lähimmän graafisen objektin reunaan.

Kuvake, jossa magneetti ruudun reunassa

Kohdista objektin reunaan

Kohdista objektin pisteisiin

Merkinnällä määrätään graafisen objektin ääriviiva kohdistettavaksi lähimmän graafisen objektin pisteisiin.

Kuvake

Kohdista objektin pisteisiin

Salli pikamuokkaus

Merkinnällä määrätään, että tekstiobjektin napsautus johtaa suoraan tekstinmuokkaustilaan.

Liimapiste-kuvake, jossa putkilo ja pisara

Salli pikamuokkaus

Valitse vain tekstialue

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Kuvake, jossa korostettu ABC kehyksessä

Valitse vain tekstialue

Muokkaa tekstiä kaksoisnapsauttamalla

Muutetaan hiiren napsautuksen toimintaa, niin että kaksoisnapsauttamalla objektia voidaan lisätä tai muokata tekstiä.

Kuvake, jossa osoitin  ja kehystetty ABC

Muokkaa tekstiä kaksoisnapsauttamalla

Muokkaa objektia, jolla on ominaisuuksia

Jos tämä Asetukset-palkin kuvake on aktivoitu, objektien värit ja muut ominaisuudet näkyvät, mutta 50% läpinäkyvinä, kun sitä siirretään tai piirretään. Kun kuvake ei ole aktiivinen, vain ääriviivat esitetään piirrettäessä ja objekti esitetään kaikkine ominaisuuksineen kun hiiren painike vapautetaan.

Kuvake

Muokkaa objektia, jolla on ominaisuuksia

Poistu kaikista ryhmistä

Poistutaan kaikista ryhmistä ja palataan tavalliseen näkymään.

Ryhmistä poistumisen kuvake, jossa nuoli ulos kuvioiden kehyksestä

Poistu kaikista ryhmistä