Jäsennys-palkki

Jäsennysnäkymän Jäsennys-palkissa on usein käytettyjä muokkaustyökaluja. Lisätoimintojen käyttämiseksi napsautetaan kuvakkeen viereistä nuolivalitsinta.

Zoomaus

Pienennetään tai suurennetaan käsiteltävän asiakirjan kokoa näytöllä. Kuvakkeen jälkeistä nuolivalitsinta napsauttamalla avataan Zoomaus-työkalupalkki.

Suurennuslasikuvake

Zoomaus (LibreOffice Impress jäsennys- ja dianäkymässä)

Ensimmäinen taso

Piilotetaan käsiteltävän diaesityksen kaikki otsikot, paitsi diojen pääotsikot. Piilotetut otsikot osoitetaan mustalla viivalla diaotsikon edessä. Otsikkojen näyttämiseksi napsautetaan Kaikki tasot -kuvaketta.

Jäsennyskuvake, jossa nuoli ylös ja riviryhmiä

Ensimmäinen taso

Kaikki tasot

Näytetään käsiteltävän diaesityksen diojen piilotetut otsikot. Kaikkien otsikoiden, paitsi diojen pääotsikoiden, piilottamiseksi napsautetaan Ensimmäinen taso -kuvaketta.

Jäsennyskuvake, jossa nuoli alas ja riviryhmiä

Kaikki tasot

Piilota alipisteet

Piilotetaan valitun otsikon alaotsikot. Piilotetut alaotsikot ilmaistaan mustalla viivalla otsikon edessä. Alaotsikoiden näyttämiseksi napsautetaan Näytä alipisteet -kuvaketta.

Jäsennyskuvake, jossa rivejä ja nuoli ylös korostetulle otsikolle

Piilota alakohdat

Näytä alipisteet

Näytetään valitun otsikon alaotsikot. Valitun otsikon alaotsikoiden piilottamiseksi napsautetaan Piilota alipisteet -kuvaketta.

Jäsennyskuvake, jossa rivejä ja nuoli alas korostetusta otsikosta

Näytä alakohdat

Muotoilu käytössä / poissa käytöstä

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Muotoilukuvake, jossa A ja säädin

Muotoilu käytössä / poissa käytöstä

Mustavalkoinen näkymä

Näytetään diat vain mustavalkoisina.

Kuvake, jossa ruudulla musta ja valkoinen puolisko

Mustavalkoinen

Diaesitys

Käynnistetään dianäytös.

Icon

Diaesitys