Lisää

Valikossa lisätään esitysasiakirjaan uusia osia. Näitä ovat esimerkiksi kuvat, objektit, erikoismerkit ja toiset tiedostot.

Monista dia

Kopio käsiteltävästä diasta lisätään sitä seuraavaksi diaksi.

Laajenna dia

Luodaan uusi dia jokaisesta valitun dian ylimmän jäsennystason kohdasta (teksti, joka on otsikkotekstiä yhden tason alempana jäsennyshierarkiassa). Jäsennystekstistä tulee uuden dian otsikko. Alemmat jäsennystasot tulevat tasoa ylemmäksi uudella dialla.

Yhteenvetodia

Luodaan uusi dia, jolla on luetelmana valittua diaa seuraavien diojen otsikot. Yhteenveto dia lisätään viimeisen dian jälkeen.

Sivunumero

Lisää dia- tai sivunumeron.

Päiväys ja aika

Lisätään päivämäärä ja aika kenttänä.

Kentät

Kentät-komennolla listataan diaan lisättävissä olevat yleiset kentät.

Huomautus

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Merkki

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Muotoilumerkki

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Hyperlinkki

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Animoitu kuva

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

Laskentataulukko

Lisätään uusi taulukko käsiteltävälle dialle tai sivulle.

Toista

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Ääni tai video

Asiakirjaan lisätään video- tai äänitiedosto.

Muokkaa objektia

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Kaavio

Lisätään kaavio.

Irrallinen kehys

Käsiteltävään asiakirjaan lisätään irrallinen kehys. Irrallisia kehyksiä käytetään HTML-asiakirjoissa toisen asiakirjan sisällön esittämiseen.

Tiedosto

Aktiiviselle dialle lisätään tiedosto. Lisätä voidaan LibreOffice Draw- tai Impress-tiedostoja tahi tekstiä HTML-asiakirjasta tai tekstitiedostosta.

Ylätunniste ja alatunniste

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.