Valikot

Seuraavassa osiossa luetellaan valikoiden ja valintaikkunoiden ohjeet

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

Valikon komennot kohdistuvat avoimeen asiakirjaan kokonaisuudessaan, uuden avaamiseen tai sovelluksen sulkemiseen.

Muokkaa

Valikon toiminnot painottuvat käsiteltävän asiakirjan sisällön lisäämiseen tai vähentämiseen.

Näytä

Valikossa hallitaan asiakirjan esitystapaa näytöllä.

Lisää

Valikossa lisätään esitysasiakirjaan uusia osia. Näitä ovat esimerkiksi kuvat, objektit, erikoismerkit ja toiset tiedostot.

Muotoilu

Valikossa muutetaan asiakirjan asettelua ja sisältöä muun muassa värin ja koon suhteen.

Soikio

This menu provides slide management and navigation commands.

Diaesitys

Valikon toimintoja tarvitaan esityksen pitämisessä.

Työkalut

Valikossa on kielentarkistusvälineitä ja asiakirjaan lisättävien kuvaobjektien galleria. Myös valikoiden mukautus ja sovelluksen asetusten valinta tapahtuu tätä kautta.

Ikkuna

Asiakirjaikkunoita käsitellään tässä valikossa.

Ohje

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.